پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی - SCAT Sport Competition Anxiety Test معرفی آزمون این آزمون اضطراب صفتی ورزشکاران را میسنجد و به پرسشنامه رقابتی ایلینویز نیز معروف است . دارای 15 عبارت است که با مقیاس سه ارزشی لیکرت مورد سنجش قرار میگیرند . این مقیاس برای سنجش میزان اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران استفاده میشود . مفاهیم و خرده مقیاسها اضطراب صفتی رقابتی تمایل به درک موقعیتهای رقابتی به عنوان عامل تهدید کننده و نیز پاسخ به این موقعیتها با احساس نگرانی یا تنش است . لذا افرادی که از این نوع صفت بیشتر برخوردار باشند ، موقعیتهای رقابتی را به مراتب تهدیدآمیزتر از کسانی که از این نوع صفت کمتر برخوردارند درک نموده و در نتیجه درجات بالاتری از اضطراب را در آن موقعیت تجربه خواهند کرد . امتیازدهی در این پرسشنامه به عبارات 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 12 ، 14 ، 15 به ترتیب بههیچوجه ) 1 امتیاز (، گاهی اوقات ) 2 امتیاز ( و غالباً ) 3 امتیاز ( داده میشود ، عبارات 6 و 11 نیز به صورت عکس نمرهدهی میشوند ؛ اما عبارات 1 ، 4 ، 7 ، 10 ، 13 نمره ندارند . این عبارات ساختگی بوده و برای حفظ ظاهر پرسشنامه بهکار رفتهاند . دامنه نمرات این پرسشنامه بین 10 تا 30 هستند . نمرههای بالای 20 نشانه اضطراب زیاد ، بین 15 تا 20 نشانه اضطراب متوسط و پایینتر از 14 نشانه اضطراب کم هستند . اعتبار و پایایی واعظ موسوی ) 1379 ( ساختار داخلی ، پایایی و اعتبار آزمون را براساس پاسخ 2500 ورزشکار بهطور جداگانهای برای کودکان و بزرگسالان مورد سنجش قرار داد . برای اعتبار سازه آزمون ، براساس پیشبینیهای نظریهای ، شواهدی از رابطه معنیدار بین آن و سایر سازههای شخصیت بهدست آمده است . نهایتاً تحقیقات و مطالعات میدانی متعددی با فراهم نمودن نتایجی در راستای پیشبینیهای نظریهای ، از اعتبار سازه آزمون به عنوان سنجش معتبری از اضطراب صفتی رقابتی حمایت میکنند . ضریب پایایی به روش بازآزمایی 73 / 0 تا 88 / 0 بود . ضریب همسانی درونی با استفاده از فرمول کودر - ریچاردسون هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان بین 95 / 0 تا 97 / 0 بهدست آمد که رقم بسیار بالایی است . نسخه فارسی عبارات زیر به احساس افراد هنگام برگزاری مسابقات ورزشی مربوط هستند . آنها را بخوانید و مشخص کنید کدام پاسخ به احساس شما در هنگام مسابقه نزدیکتر است . پاسخی را انتخاب کنید که وضع معمول شما در هنگام مسابقات را نشان میدهد . / / / سؤالات   1 - مسابقه با دیگران از نظر اجتماعی لذتبخش است .   2 - پیش از مسابقه ، دغدغه خاطر دارم .   3 -

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1065 مشاهده

کد فایل:38462

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱۷

حجم فایل ها:25.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط