مبانی نظری وپیشینه تحقیق درس پژوهی ودرس پژوهشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

فهرست مطالب

چرایی درس پژوهی

درس پژوهی چیست؟

تعریف درس ­پژوهی ، درس پژوهشی و درس آزاد

اصول درس پژوهی

هدف ها ی درس پژوهی

پیامدها برای مشارکت کنندگان

تاریخچه ­ی درس پژوهی

مراحل درس پژوهی

الگو­های مختلف درس­ پژوهی

جلسات درس پژوهی

درس­های پژوهشی در فرآیند درس­ پژوهی

ناظران بیرونی در فرآیند درس پژوهی

نقش فناوری در فرآیند درس پژوهی

چالش های  درس پژوهی

درس پژوهی در سازنده گرایی اجتماعی

درس پژوهی در نظریه اجتماعی – فرهنگی

درس پژوهی در نظریه پسا ساختار گرائی

درس پژوهی چگونه موجب اصلاح روش تدریس و ساخت هویت جدید معلم می شود؟

پژوهش­ های انجام شده در رابطه با موضوع

منابع

  

چرایی درس پژوهی

محققان و سیاست گذاران به تازگی توجه خود را به آماده سازی اولیه معلمان معطوف ساخته اند (سنک و همکاران ، 2012)زیرا آن چه در فرایند یاددهی –یادگیری در کلاس درس اثر می گذارد تا حدود زیادی به کارکردهای عناصری از فرهنگ آموزش مربوط می شود که در قالب برنامه درسی ارئه می شوند و معلم و دانش آموزان در کلاس درس از آن ها استفاده می کنند .معلمان و دانش آموزان با باورها، علایق و انگیزه های متفاوتی به کلاس درس می آیند که در فرایند یاددهی –یادگیری تاثیر شگرفی دارد و فعالیت های آموزشی کلاس درس را تا حدود زیادی تحت تاثیر خود قرار می دهند.( سرکارآرانی 1380) پیوند میان باورهای معلمان و روش تدریس آن ها  تایید شده است (پتاری  و جورجیادئو  ، 2009،نقل از احمدپور،1391)مطالعه باورهای معلمان و تاثیر آن بر روش تدریس نوید بخش افزایش کیفیت تدریس و در پی آن بهبود یادگیری دانش آموزان است که این دقیقا از اهداف تلاش های تحقیقاتی در آموزش ریاضی به شمار می رود.(مبارکه و همکاران ، 1392)پس ، معلمی حرفه ای پویا با پیچیدگی های بی بدیل است که طی آن معلمان بر بستری از موقعیت های نامعین و دشوار،  برنامه درسی را اجرا می کنند. در چنین شرایطی عمل تدریس به عنوان فعالیتی هنری مطرح می شود.(دایموک  ،2008، نقل از ساکی ، 1391) کلیکمان  و همکاران (2012) معتقدند که در روش های سنتی به متخصصان با کیفیت در موضوعات درسی نیاز بود و تربیت معلم بر دانش محتوایی و پداگوژیک متمرکز بود. به زعم( شاه مرادی،1392)  رویکرد معلم پژوهنده می تواند هسته مرکزی اندیشه معلمان حرفه ای باشد. زیرا معلمی که در بطن کلاس قرار دارد، بیش از هر کس دیگر صلاحیت و شایستگی شناسایی مسئله ، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و ارائه راه حل برای بهبود شرایط یادگیری دارد.به ویژه ، نحوه ای که طبق آن  دانش و عمل معلم گسترش یابد – یا می تواند گسترش یابد – در ادبیات رو به رشد مربوط به آینده و به عمل در آوردن آموزش معلمان دارای اهمیت اساسی است.فعالیت های "آموزشی" سازمان یافته برای معلمان(مانند کارگاه ها، دوره ها و غیره) محدود نیوده و باید بتواند حالت های همزمان و مستقل رشد حرفه ای معلمان را در بر گیرد، چه دارای زمینه فردی و یا  جمعی باشد. (تاکشی و ونیسلو ، 2013).
دادلی (2013) فرآیند یاددهی – یادگیری در کلاس را نقل از لوئیس به رودخانه های با جریان سریع تشبیه      می کند که معلم را در برابر بسیاری از نمونه ها یی از فعالیت های یادگیری دانش آموزان کور می کند.او معتقد است که معلمان باید خیلی بیشتر از سایر مشاغل و خیلی سریع تصمیم بگیرند .بنابراین باید راه هایی برای کنار آمدن با این طوفان اطلاعاتی که هنگام تدریس دریافت می کنند ، پیدا کنند.ممکن است این راه کار ها به عنوان اطلاعاتی که در حال حاضر در امر تدریس مهم نیستند فیلتر شوند. (همان طور که انسان ها به صورت ناخودآگاه نگاه ها و صداهای تصادفی را در طول روز فیلتر می کنند)همچنین بخش عمده ی رفتار یادگیری شاگردان احتمال دارد از جانب یک معلم تنها در کلاس 30 نفری از خاطر برود.اما دیگران مشاهده کرده اند که فرایند های درس پژوهی می توانند فعالیت در کلاس را از طریق آوردن چند دیدگاه دیگر در پیچیدگی تدریس که حرکت سریعی هم دارد، کُند نماید. در نتیجه درس پژوهی به عنوان جایگاهی برای ساختن دانش به کمک اعضای گروه درس پژوهی و تصور ، مشاهده و تصور مجدد روش تدریس و تاثیر آن روش برای انتشار این شناخت ،به افراد گروه عمل           می کند.این همان نکته ای است که  شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا (NCTM، 2014)در بیانه ی خود تاکبد می کندکه عملکردهایی که از دسترسی وعدالت حمایت می کنند نیازمند درک جامعی می باشند. این عملکردها شامل این عوامل است، اما به آنها محدود نمی شود: ایجاد انتظارات بالا، حصول اطمینان از دسترسی به آموزش و برنامه آموزشی مختص ریاضیات با کیفیت بالا، تخصیص زمان کافی برای یادگیری دانش آموزان، تاکید مناسب به فرآیند های مختلفی که تعامل سازنده دانش آموزان با ریاضیات را گسترش می دهد و فرآهم آوری استفاده استرتژیک از منابع انسانی و مادی. هنگامی که دسترسی و عدالت به طور موفقیت آمیزی بدست آمد، دست آوردهای دانش آموزان شامل دستاورد در طیف وسیعی از ارزیابی ریاضیات، استقرار ریاضیات، ثبات در ریاضیات  فراتر از حد معمول می رود، و نمی تواند توسط پیش زمینه های نژادی، قومی، زبانی، جنسیتی و اجتماعی-اقتصادی پیش بینی شود.پس برای تحقق چنین هدفی ما بایستی معلمان کارآمدتری داشته باشیم و یک راه کارآمد تر کردن معلمان ،ایجاد یک بستر و فرصت مناسب به منظور هم آموزی آنان از تجربه های یکدیگر است و درس پژوهی این فرصت را بدون تخمل هیچ هزینه اضافی فراهم می آورد.(ساده ئی ،1393)

2-3-درس پژوهی چیست؟

پژوهش¬های جهانی نشان می¬دهد که برنامه¬های آموزش ضمن¬خدمت معلمان در مدرسه از جمله مؤثرترین روش¬های ارتقای صلاحیت¬های حرفه¬ای معلمان و بهسازی کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری است. بیشتر به این علت که آموزش ضمن¬خدمت معلمان در مدرسه توجه آشکاری به علاقمندی¬های حرفه¬ای معلمان دارد، گوناگونی خواست¬های معلمان را در نظر می¬گیرد و فرصت-های بسیاری را برای یادگیری آن¬ها با تأکید بر شناخت بیشتر از مدرسه و دانش¬آموزان فراهم می کند. ضمن این که معلمان را بیش از پیش در تصمیم¬گیری¬های آموزشی مشارکت می¬دهد و امکان پژوهش در کلاس درس را توسط معلمان و با همراهی دانش¬آموزان به وجود می¬آورد. در این روش به دانش¬آموزان، علاوه بر یادگیرندگان، به عنوان کسانی که درتوسعه¬ی حرفه¬ای معلمان نیز نقشی قابل توجه دارند، نگاه می¬شود. این روش، رویکردی نوین از پژوهش کنشی را متبلور می¬سازد که در آن، شرکت مؤثر در تصمیم¬گیری و مشارکت فعال در عمل معلمان دو پایه¬ی اساسی پژوهش محسوب می¬شوند و نقشی بسزا در توسعه¬ی حرفه¬ای معلمان ایفا می¬کنند(سرکارآرانی،1379).
درس¬پژوهی به عنوان رویکردی ژاپنی در فرهنگ آموزش این کشور، مطرح است که به صورت یک فرآیند مشارکتی و مستمر به عمیق شدن دانش موضوعی، مهارت¬های تدریس و تولید دانش حرفه¬ای  کمک می¬کند و لذا منجر به توسعه¬ی حرفه¬ای مؤثر خواهد شد(اداره¬ی آموزش و پرورش آمریکا ،2000؛ ماتوباو سرکارآرانی،2005).

 

مشخصات فایل

 

نوع فایلورد آفیس

شرح ابعاد و مولفه های متغیر: دارد

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه لاتین: دارد

پیشینه فارسی: دارد

پرسشنامه: دارد

تعداد صفحات: ۴۵

گارانتی : دارد 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1583 مشاهده

کد فایل:41330

انتشار در:۱۳۹۹/۱۱/۳

حجم فایل ها:167 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 45

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط