پرسشنامه جهتگیری مذهبی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع جهتگیری مذهبی،
در قالب doc و در 14 صفحه، قابل ویرایش.

 

توضیحات:

مقدمه
نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیهگاه نیرومند احساس نیاز میکرده است. موضوع دین، مورد بحث محققان پیشگامی همچون جیمز (1929)، فروید (1907)، یونگ (1875-1961) و دیگران بوده است و پس از آن اندیشمندانی نظیر آلپورت (1967) به تبیین مذهب پرداختهاند (بهرامی احسان و تاشک، .(1383

مذهب به عنوان یک پدیده روانی- اجتماعی همواره مورد توجه روانشناسان و جامعهشناسان بوده است. بهرغم همه تلاشهایی که برای بررسی مسایل و موضوعات مربوط به مذهب صورت گرفته است، کماکان اطلاعات و نظریههای مختلف در این باره در مقایسه با سایر زمینهها، محدود بهنظر میرسد. (بهرامی، .(1380

پژوهشهای روانشناسی نشان میدهد که مذهب، اساسیترین و مهمترین مسئله در شخصیت سالم و وحدت روانی است. وحدت روان با سیستم ارزشی که بتواند به حیات معنی و هدف بدهد، مرتبط است (اورکی و برقیایرانی، .(1389

مذهب به عنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزشهای اختصاصی و تعمیم یافته از مؤثرترین تکیهگاههای روانی بهشمار میرود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظههای عمر فراهم سازد و در شرایط خاص نیز با فراهمسازی تکیهگاههای تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد (بهرامی احسان، .(1378 مذهب ساختاری چند بعدی (چندوجهی) دارد و در قالب
عبارات متعدد مطرح میشود (معتمدی و همکاران، .(1384 اسپیلکا و همکاران (1985) نشان دادند که مذهب در فرایند مقابله با حوادث و مشکلات دارای سه نقش است: -1 فراهم کردن معنایی برای زندگی، -2 کمک به افراد برای داشتن احساسی از کنترل، هنگام مواجهه با موقعیتهای مختلف، -3 ایجاد حسی از اعتمادبهنفس برای افراد (رضاپور میرصالح و همکاران، .(1390

جهتگیری مذهبی مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسانی در تمام ابعاد آن، در پرتو روابط انسان و خدا بوده و اینکه فرد در مناسبات و روابطش تا چه اندازه به آموزهها و انجام رفتارهای توصیه شده دینی، عاقبتگرایی و توجه به آخرت نظر دارد و مناسک مذهبی را جدی میگیرد (بهرامی احسان، . (1380 جهتگیری مذهبی به نوعی رابطه آدمی با دین و پایبندی به فرامین دینی را انعکاس میدهد (عارفی و محسنزاده، .(1390

به طور کلی جهتگیری مذهبی ممکن است نقش مهمی در کمک به افراد در درک و مقابله با حوادث زندگی، از طریق ارائه راهنمایی، حمایت و دادن امید داشته باشد (پارگامنت و نیلسن، .(1998

معرفی آزمون


چارچوب اساسی این آزمون مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان و خداست. این آزمون شامل 45 سؤال بوده (جدول (3 -13 و از 2 عامل تشکیل شده است. عامل اول رویگردانی یا سازمان نایافتگی مذهبی بوده و شامل 26 سؤال است و عامل دوم رویآوری به مذهب بوده و شامل 19 سؤال است. آزمون براساس مقیاس 5 درجهای لیکرت

از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم تهیه شده است (بهرامی احسان، .(1380

 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 715 مشاهده

کد فایل:43469

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۱

حجم فایل ها:31.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط