مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ای

درقالب word در 31 صفحه وقابل ویرایش

 

 فهرست مطالب::

 

مدل DEA شبکه ای
2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای
2-7-1-1 ساختار سری
شکل 2-3 ساختار سری   (Kao, 2009)
مدل 2-7 کارایی کل سیستم هایی با ساختار سری

2-7-1-2 ساختار موازی
                               شکل 2-4 ساختار موازی(Kao, 2009)
2-7-2 انواع مدل های  DEA شبکه ای

2-7-2-1 مدل ایستا
شکل 2-5 DEA  شبکه ای ایستا (Fare & Whittaker, 1995)

2-7-2-2 مدل پویا
2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی
2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای
2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای  
2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای
2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد
2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی
2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای
2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها
2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای
2-9-1-4-2 مدل همکاری  DEA دو مرحله ای
منابع فارسی:

 

 

مدل DEA شبکه ای
Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را برای مدلسازی فرایندهای چندمرحله ای عمومی با ورودی و خروجی های میانی ارائه دادند. (Liang et al., 2006) این مدل روابط میانی DMU را پیش بینی میکند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم. ((Bogetoft et al., 2009 شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.

 

2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای
بطور کلی سیستم هایی که در آنها بیش از یک مرحله مرتبط با یکدیگر وجود دارد، شبکه نامیده می شوند. (احمدی و نورا، 1390) در این سیستم ها خروجی های فرایند یا مرحله اول به عنوان ورودی های فرایند یا مرحله بعدی محسوب می شوند که به آنها داده های میانی گویند. (Cook et al., 2010)
برای محاسبه کارایی یک سیستم شبکه، به یک مدل  DEA شبکه ای نیاز داریم. بر خلاف مدل DEA مرسوم، مدل DEA شبکه ای استانداردی ندارد بلکه شکل آن بستگی به ساختار شبکه مورد نظر دارد. (احمدی و نورا، 1390)
 بطور کلی دو نوع ساختار برای مدل DEA شبکه ای وجود دارد؛  سری و موازی. (Kao, 2009)

2-7-1-1 ساختار سری  
در یک واحد تصمیم گیری چند بخشی وقتی فعالیت بخشها در امتداد یکدیگر قرار می گیرد، سیستم ساختار سری دارد. در این حالت ورودی کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود. (حیدری، 1390)
 به منظور معرفی مدل یک واحد تصمیم گیری با h بخش را در نظر بگیرید که بخشهای آن بصورت سری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(شکل(2-3)).  xijو yrj  به ترتیب ورودیها و خروجیهای مستقیم واحد j ام را نشان می دهند. Ztpj را به عنوان داده های میانی تعریف می کنیم ( t=1… h-1 ). تعداد محصولات واسطه ای برای هر بخش می تواند متفاوت از بخشهای دیگر باشد. برای راحتی کار، تعداد محصولات واسطه ای همه بخشها را ( p=1,…,q ) در نظر می گیریم.

 

 


Kao  برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری چند بخشی که بخشهای آن ساختار سری دارند، مدل زیر را پیشنهاد داده است :


                                                    

 

با حل مدل، ضرائب   و   و   که ضرائب بهینه بوده، بدست آمده و سپس با استفاده از آنها کارایی هر فرایند برای k تا DMU  به صورت زیر محاسبه می گردد :

 

 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 698 مشاهده

کد فایل:43512

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۴

حجم فایل ها:175.1 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط