آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 ،
در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

روایی پایایی و نمره گذاری
پرسش نامه عاطفه خود آگاه  (2- TOSCA):"آزمون عاطفه خود آگاه"، یک ابزار خود سنجی و مداد کاغذی است که 16 موقعیت(سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند که 11 وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و 5 وضعیت آن دارای ارزش منفی است.تمام سوالات به صورت مثبت نمره گذاری می شوند و پاسخ دهندگان پاسخ های احساسی،هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند.تمام سناریوهای این آزمون آیتم های شرم و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گناه هستند.آزمون TOSCAبر اساس نظریه و تحقیقات لویس و لیندزی- هارتز ساخته شده است.از نظر پایایی در پژوهش فرگوسن  و همکاران (2001)  که بر روی 132 دانشجوی مقطع کارشناسی صورت گرفت،ضریب الفای کرونباخ برای مقیاس شرم 81/0 و برای احساس گناه 78/0 گزارش شده است. در پژوهش انوشه ایی و همکاران(1385) نتایج حاصل از باز آزمایی این آزمون پس از چهار هفته بر روی دانشجویان، ضریب پایایی احساس شرم و  احساس گناه به ترتیب 78/ 0 و 70 /0 به دست آمد.علاوه بر این ضریب ثبات درونی یا آلفای کرونباخ کلی پرسش نامه 86/ 0، و برای احساس شرم 85/ 0،و برای احساس گناه74/ 0 گزارش شده است.تانگنی و همکاران (1992) روایی سازه دو مقیاس شرم و گناه را در حد مناسب گزارش کرده اند:آنها در پژوهش 2003 خود نیز روایی این آزمون را برای سنجش ساز ه های تئوریک شرم و گناه تائید می کنند. درایران روایی صوری این آزمون مورد تائید اساتید  رشته های مشاوره و روان شناسی قرار گرفته است (ثنایی،1387).

منبع
Tangney, J.P., Wagner, P.E., Hill-Barlow, D., Marschall, D.E., &Gramzow, R.(1996). Relation of  Shame   and Guilt to constructive versus destructive responses to anger across the lifespan. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 797-809.

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 892 مشاهده

کد فایل:43757

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۱۱

حجم فایل ها:91.5 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط