پرسشنامه وضعیت زناشویی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع وضعیت زناشویی،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی آزمون
آزمون وضعیت زناشویی گلومبوگ- راست (گریمس)1 توسط راست و همکاران (1998) برای ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی تهیه شده است و به بررسی روابط یک زوج میپردازد. دارای 28 سؤال 4 گزینهای (کاملاً مخالف، مخالف، موافق و کاملاً موافق) است (جدول .(2 - 17 این آزمون از 4 عامل رضایت زناشویی، ارتباط زناشویی، علایق مشترک، اعتماد و احترام تشکیل شده است (بابا نظری و کافی، .(1387

اعتبار آزمون
راست و همکاران (1998) اعتبار آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای زنان 0/89 و برای مردان 0/85 گزارش کردهاند.

روایی آزمون
برای بررسی روایی آزمون از روایی محتوایی و روایی تشخیصی استفاده شد.
- روایی محتوایی: به نظر راست و همکاران (1990) آزمون دارای روایی محتوایی است.
- روایی تشخیصی: روایی تشخیصی این آزمون به کمک مقایسه میانگین نمرههای آن با تشخیصهای داده شده بهوسیله درمانگرها
در درمانگاههای زناشویی نشاندهنده روایی تشخیصی بالای آزمون است.


نمرهگذاری آزمون
در سؤالهای 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 12، 14، 15، 17، 20، 22، 25، 28 به گزینهای کاملاً مخالف 3؛ مخالف 2؛ موافق 1؛ کاملاً
موافق 0 نمره و در سؤالهای 3، 7، 8، 11، 13، 16، 18، 19، 21، 23، 24، 26، 27 به گزینهای کاملاً مخالف 0؛ مخالف 1؛ موافق
2؛ کاملاً موافق 3 نمره داده میشود. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی بین 0 تا 84 خواهد بود. نمره بالا در این آزمون نشان دهنده
وخیم بودن وضعیت زناشویی است (بابا نظری و کافی، .(1387
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 971 مشاهده

کد فایل:43761

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۱۱

حجم فایل ها:16.5 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط