پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد کیفیت زندگی،
در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسش¬¬نامه¬ی استاندارد کیفیت زندگی (شامل 24 سوال ) در طراحی پرسش¬نامه از مقیاس لیکرت پنج¬گزینه¬ای استفاده شده است.

 

– اعتبار  و روایی  تحقیق
- اعتبار تحقیق
هیچ سنجشی از خطا مصون نیست بلکه موضوع سنجش شامل درجه ای از خطاست که خطای سنجش نامیده می شود. گو اینکه اجتناب کامل ازخطا ممکن نیست اما هدف ما این است که خطای سنجش راتاحدامکان کاهش دهیم. مهمترین معیار درستی سنجش، اعتبار است و اعتبار یعنی اینکه آیا واقعاً محقق چیزی را که فکر می کند اندازه می گیرد ، اندازه گیری می کند یا نه ؟ آیا امکان قابلیت تعمیم داده هاویافته ها را دارد یا نه ؟ آزمونهای مختلفی جهت بررسی اعتبار وجود دارد در پژوهش حاضر از روش آزمون اعتبار درونی استفاده شده است
اعتبار درونی یا محتوایی یعنی بررسی دقیق سنجش مفهوم درپرتو معنای آن و طرح این پرسش که آیا ابزار سنجش واقعاً مفهوم موردنظر را می سنجد یا نه؟( بیکر،1377، 139) دراین پژوهش ضوابطی را که درمطالعه حاضر برای حصول اطمینان از اعتبار محتوا پرسشنامه به کار گرفته شده عبارت است از:
انجام مطالعات نظری 2.  نظر خواهی از اساتید راهنما  و سایر استادان متخصص3 . استفاده از پرسش¬های آزمون شده قبلی ، درنهایت هم ایرادات پرسشنامه و گویه های آن از طریق اجرای 30 پرسشنامه درمرحله پیش آزمون ، از نظر نارسایی ومبهم بودن برخی گویه ها و ... برطرف می گردد.

- پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
در این قسمت به ارائه نتایج و یافته های تحقیقاتی در مورد مطالعه مقدماتی(پایلوت) انجام گرفته بر روی نمونه پرداخته می شود. در ابتدا جهت تعیین پایایی بخش های مختلف مورد استفاده در پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره-های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه(یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود.
اعتبار پرسشنامه با استفاده ازبسته نرم‌افزاری SPSS نسخه 16 تحت ویندوز محاسبه گردید. در جدول 3-2 مقادیر آلفا برای هر مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است:
به منظور سنجش میزان پایایی پرسش نامه تحقیق مزبور از پایایی همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ برای 30 پرسش نامه اولیه بعنوان پری¬تست استفاده شد. چون پرسش نامه به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع از نوع نگرش¬سنج می باشد، به همین جهت مناسب ترین روش برای محاسبه اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ است.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 834 مشاهده

کد فایل:43874

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۲۱

حجم فایل ها:18 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط