ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کمردرد در ورزش (فصل دوم)

دسته بندي : تربیت بدنی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کمردرد در ورزش (فصل دوم )
در 57 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

 

 

2-1 مقدمه
فصل حاضر به بررسی مبانی علمی و نظری درد پرداخته و روش های متداول  اندازه گیری درد را بیان نموده وبا معرفی مدل مشخصی از کمردردهای مزمن ، از دردهای اسکلتی -عضلانی به کمردردهای شغلی ونحوه مدیریت آنها می پردازد.ازمیان روشهای متداول مدیریت درد در طب مکمل، به معرفی دو روش "یوگا "و "ماساژ" پرداخته و نحوه تاثیرآن را بر اینگونه دردها بررسی می نماید.در انتها نیز به بیان تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور اشاره می نماید.

 

2-2.مبانی نظری
2-2-1. مبانی علمی درد
بنا به تعریف انجمن بین المللی مطالعه درد IASP   ، درد یک تجربه حسی و روحی ناخوشایند است که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط بوده ویا در دوره های اینگونه آسیب ها بوجود می آید(109).
لوریمه ماسلی  محقق درمانهای فیزیکی در دانشگاه سیدنی  استرالیا بیان می دارد "دردیک برون ده چند سیستمی است که  با تحریک مغز به آن کمک می کند که از شرایط خطر آفرین خارج گردد".
 بطور کلی درد در سه سطح احساسی-افتراقی (از نظر شدت و محل درد )،انگیزشی-تظاهری (مانند  اضطراب و افسردگی )و شناختی-سنجشی شامل افکار و مفاهیم غلط ذهنی تجربه می گردد.همچنین به درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی بشرنیز اطلاق می گردد(133).
2-2-2. مکانیسم احساس درد
در بدن پایانه های تخصص یافته ای در هر یک از اندامها وجود دارند که به درد حساس می باشند و اصطلاحا گیرنده های درد  نامیده می شوند.وقتی که ایمپالس ها از این پایانه های عصبی بگذرد و به مرحله بروز برسد ،درد حادث می گرددلازم است بدانیم درد در نتیجه تحریک پایانه های تخصص یافته فوق ایجاد شده و ناشی از تحریک بیش از حد پایانه های عصبی دیگر نمی باشد.بدنبال آسیب بافتی که به سلول ها وارد می گردد ، مواد شیمیایی خاصی آزاد و یا تشکیل می گردد که منجر به تحریک پایانه های تخصص یافته درد که ذکر آن رفت می گردند.(شکل 2-1)

 
شکل 2-1. مکانسیم مولکولی مسیر درد در پایانه های عصبی و انتقال عصبی آن به مراکز بالاتر(46).
پروستاگلاندین ها از جمله موادی هستند که در این پروسه دخالت دارند.نوسیسپتورها می توانند سه نوع متفاوت از تحریکات محیطی را تشخیص دهند:(1)کشش و یا فشار مکانیکی خطرناک ،(2)گرما و یا سرمای بیش از اندازه و (3)حضور موادشیمیایی که منجر به ایجاد التهاب و یا آسیب سلولی می گردند.نوسیسپتورها جدای اینکه توسط چه محرکی تحریک شده باشند ، تنها یک نوع  پیام به طناب نخاعی ارسال می نمایند(7).
2-2-3.مکانیسم های درد در طناب نخاعی
ایمپالس های تولید شده از محرک دردناک توسط رشته های عصبی محیطی ، به طناب نخاعی وارد شده ،از ریشه پشتی عصب نخاعی عبور کرده و وارد ماده خاکستری موجود در شاخ پشتی  نخاع می گردند.(شکل2-2)این رشته عصبی در یک سیناپس شرکت کرده و به این ترتیب از طریق ناقلین شیمیایی به سلول عصبی بعدی انتقال می یابد.در این سیناپس هاست که عمل تعدیل  پیام های عصبی صورت گرفته و داروها نیز اثر می کنند(95).
 
شکل 2-2 چگونگی ارسال پیام حسی از یک محرک از طریق گیرنده های
اختصاصی درد به بخش پشتی نخاع و هدایت پیام پس از تعدیل به مغز(64).
2-2-4. تئوری کنترل دریچه ای درد
در سال 1965، ملزاک و وال ،نظریه کنترل دریچه ای درد را ارائه نمودند.(شکل 2-3 )،تئوری کنترل دریچه ای درد بیان می کند که ایمپالس های عصبی که از رشته های متعدد طناب نخاعی (سلول های T)عبور می کنند توسط مکانیسم دریچه ای در شاخ پشتی نخاع کنترل می گردندکه میزان این کنترل به میزان فعالیت به کوتاهی و بلندی تارهای عصبی بستگی دارد.بدین ترتیب که رشته های عصبی  کوتاه تر انتقال پیام درد را تسهیل نموده و رشته های بلند تر باعث مهار این انتقال گشته و منجر به بسته شدن دریچه می گردند.هر چقدر درد بیشتر باشد این دریچه بیشتر باز می شود .با فعال نمودن رشته های عصبی محیطی که حامل  ایمپالس های تولید شده توسط محرک مکانیکی سبک نظیر لمس  هستند نیز می توان این دریچه را به طرف داخل بست .مالش دادن یک محل دردناک برای تخفیف یافتن درد مثالی از این مورد می باشد.این عمل غریزی موجب فعال شدن رشته های عصبی پوستی طویل تر گشته و در نتیجه آنها ،از ورود برخی از ایمپالس های درد به درون طناب نخاعی جلوگیری به عمل می آورندو باعث مهار آن می گردند(92).
 
شکل 2-3. چگونگی عملکرد کنترل دریچه ای در انتقال برخی پیام ها به مغز و مهار برخی دیگر(121).
علاوه بر این  ، مکانیسم دریچه ای درد تحت تاثیر ایمپالس های عصبی پائین آمده از مغز نیز قرار دارند .وقتی که خروجی سلولهای T نخاعی به سطح خطرناکی افزایش یابد منجربه فعال شدن سیستم عمل می گرددکه به صورت یک الگوی منظم منجر به ایجاد تجربه و احساس درد و رفتارهای ناشی از آن می گردند(121).
این نظریه بیشتر برتعدیل ایمپالس های ورودی به شاخ پشتی نخاع و نقش پویای مغز در تحلیل درد ، تاکید دارد.امروزه عوامل روانشناختی تحت عنوان "واکنش به درد "به عنوان بخشی از مراحل درد مورد توجه قرار گرفته است(23).
2-2-5. انواع درد
2-2-5-1. درد حاد  و مزمن  
افتراق دادن درد حاد و مزمن در نحوه مدیریت آن تاثیر بسزایی دارد.درد حاد شامل دردی است که در نتیجه آسیب بافتی و یا بیماری ایجاد گردد و با آسیب بافتی ،التهاب همراه است.درد حاد معمولا چند هفته بیشتر به طول نمی انجامد(12).وقتی درد از سه ماه بیشتر به طول انجامد در شاخه دردهای مزمن قرار خواهد گرفت.زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض دردهای مزمن قرارداشته ودوره های درد نیز در آنها طولانی تر می باشد(119).

 

قسمتی از پیشینه تحقیق:

ایزدپناه و همکاران(1387)به بررسی تاثیر تمرینات منظم یوگا بر قدرت دست وانعطاف پذیری در65 زن شاغل سالم غیرورزشکار که بصورت تصادفی به دو گروه تجربی(33 نفر)و کنترل(32نفر)تقسیم شده بودند،پرداختند. هرجلسه شامل انجام تمرینات آسانا،پرانایاما،مدیتیشن وآرامسازی بودکه این تمرینات به مدت 12 هفته،هرهفته به مدت دوجلسه وهرجلسه،یک ونیم تا دو ساعت انجام پذیرفت.نتایج تحقیق نشان داد که بین پیش و پس آزمون گروه تجربی نسبت به کنترل در عوامل انعطاف پذیری افزایش معناداری وجود داشته،اما در مورد قدرت دست تفاوت معناداری مشاهده نشده است(56).
ذکائی و همکاران(1391)پژوهشی بروی 24 آزمودنی با دامنه سنی 25 تا 50 سال از بین شرکت کنندگان در کلاس یوگا که مبتلا به کمردرد مکانیکال بودند به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام دادند.آزمودنی ها به طور تصادفی در یکی از دو گروه تجربی(12 نفر)و کنترل(12 نفر)قرارگرفتند.گروه تجربی(یوگا)،تمرینات طراحی شده یوگا را به مدت 8 هفته،3جلسه در هفته(24جلسه)وهر جلسه 90 دقیقه انجام دادند.داده ها با استفاده از خط کش منعطف ،قبل و بعد از تمرینات یوگا جمع آوری شد.نتایج نشان داد که بین قوس کمری و پشتی نمونه های مورد نظر قبل وبعد از انجام تمرینات یوگا اختلاف معناداری وجود دارد(5/0>P).اما درگروه کنترل بعد از 8 هفته تغییرات معنی دار نبود(165).
  آر.سی.کاواد  در سال 2011 به مطالعه میزان انعطاف پذیری تمرین کنندگان یوگا در 6 کالج که به صورت اتفاقی انتخاب شده بودند پرداخت ومیزان انعطاف پذیری را در آنها نسبت به گروه شاهد مقایسه کرد نتیجه این تحقیق اختلاف  انحراف معیار از  5/9 تا 53333/14را در میزان انعطاف پذیری گروه تجربی و گروه شاهد نشان داد که نشاندهنده اختلافی حدود0333/5 (05/0 <P )می باشد که اختلاف چشمگیری به نظر می رسد(63).

 

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق

2-1 : مقدمه17
2-2 :مبانی نظری18
     2-2-1 : مبانی علمی درد18
     2-2-2 : مکانیسم احساس درد.18
     2-2-3 : مکانیسم های درد در طناب نخاعی.19
     2-2-4 : تئوری کنترل دریچه ای درد20
     2-2-5 : انواع درد.21
               2-2-5-1 : درد حاد و مزمن21
               2-2-5-2 :دردهای نوروژنیک.22
     2-2-6 : نوروپلاستیسیتی سلولهای عصبی و دردهای مزمن.23
     2-2-7 : روشهای ارزیابی درددر بیماران با درد مزمن23
               2-2-7-1: روش های اندازه گیری تک بعدی درد25
               2-2-7-2: روش های اندازه گیری چند بعدی درد.26
     2-2-8 : کمردرد26
     2-2-9 : ارزیابی اولیه کمردرد.27
     2-2-10 : کمردردهای مکانیکی29
                  2-2-10-1 : کمردردهای کمری-دنبالچه ای.29
                  2-2-10-2 : کمردردهای ناشی از اسپوندیلوز کمری و یا استئوآرتریت29
     2-2-11 : کمردردهای شغلی29
                 2-2-11-1 : مدیریت کمردردهای شغلی30
                 2-2-11-2 : مدیریت کمردردهای شغلی حاد.31
                 2-2-11-2 : مدیریت کمردردهای شغلی مزمن33
     2-2-12 : درمان های اختصاصی و مدیریت درد33
                  2-2-12-1 : روش های داروئی مدیریت درد.34
                  2-2-12-2 : روش های غیر داروئی مدیریت درد.34
     2-2-13 : ورزش درمانی35
     2-2-14 : دامنه حرکتی.37
     2-2-15 : یوگا40
                  2-2-15-1 : تاثیر تمرینات یوگابر کمردردهای مزمن.41
     2-2-16 : ماساژ42
                  2-2-16-1 : انواع ماساژ42
                  2-2-16-2 : مکانیسم های احتمالی تاثیر ماساژ43
                  2-2-16-3 : مکانیسم های بیومکانیکی ماساژ.43
                  2-2-16-4 : تاثیر ماساژ بر دامنه حرکتی.44
                  2-2-16-5 : مکانیسم های فیزیولوژیکی ماساژ44
                  2-2-16-6مکانیسم های نوروژنیکی ماساژ45
                  2-2-16-7 : تاثیر ماساژ بر کمردرد45
2-3 : پیشینه تحقیقات انجام شده 46
2-4 : جمع بندی56

منابع.135

 

 

 

 

 

 


دسته بندی: تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 1224 مشاهده

کد فایل:43881

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۲۲

حجم فایل ها:479.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 57

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط