ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سود آوری (فصل دوم )

دسته بندي : حسابداری

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سود آوری (فصل دوم )
در 37 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

 

قسمتهایی از مبانی نظری:

 


مبانی نظری سودآوری
2-3-1 مقدمه
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد.   براساس فرضیات بازار کارآمد، تحقیقات مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.  
محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد و با اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است. مثلاً در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که "کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود و اجزای تشکیل دهنده آن تامین می شود."  
می توان گفت اگر چه آگاهی از طرق مختلف اندازه گیری سود خالص واحد انتفاعی مفید است اما، پذیرش یک مفهوم فراگیر سود برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نیز حایز اهمیت بسیار می باشد. بهر صورت، تحلیل دقیق مفاهیم و هدفهای مختلف سود نشان می دهد که یک مفهوم یگانه از سود نمی تواند به تنهایی و بطور یکسان جوابگوی مقاصد گوناگون باشد. (شباهنگ، 89، ص 179)
هدف اولیه از گزارش سود، تامین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. یکی از هدفهای اساسی که با اهمیت ترین هدف از دیدگاه تمامی استفاده کنندگان گزارشهای مالی محسوب می شود. ایجاد تمایز بین سرمایه گذاری و سود (منابع و جریانها) به عنوان بخشی از فرایند توصیفی حسابداری است. هدفهای مشخص گزارش سود شامل موارد زیر است.
1. استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
2. استفاده از مبالغ تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام.
3. استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.
سایر هدفهایی که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد. (شباهنگ، 89، ص 179)

2-3-2 تعریف سود
از میان تعاریف متعددی که برای واژه سود بعمل آمده است، دو تعریف زیر نمونه ای از آنهاست:
سود یا زیان خالص عبارست است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یعنی تغییر در خالص دارائی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیتهای انتفاعی و مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری غیراز منبع صاحبان سرمایه ناشی شده، به بیان دیگر سود یا زیان خالص برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است.
سود یا زیان خالص به ترتیب عبارتست از مازاد یا کمبود درآمدها نسبت به هزینه های برای یک دوره مالی معین که معرف افزایش یا کاهش خالص در حقوق صاحبان سرمایه و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. (عالی ور، 1370، ص5)

2-3-3 مربوط بودن مفهوم سود
دامنه بحثهای مربوط به محاسبه سود بسیار گسترده می باشد. سود به عنوان یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوتی دارد.   معمولا سود معیاری برای محاسبه مالیات و عاملی برای پیش بینی تدوین سیاست پرداخت سود و راهنمایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به حساب می آید با توجه به مطالب فوق می توان سود را به صورت زیر مورد بررسی قرار داد:
1- سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد می باشد. سود مشمول مالیات با توجه به مقررات و قوانین دولت تعیین و محاسبه می شود. ولی برای محاسبه مالیات از دو مبنای دیگر هم استفاده می شود.
برای محاسبه مالیات از منابعی که در تملک شرکت است استفاده شود.
مخارج شرکت به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات در نظر گرفته شود.
2- سود به عنوان معیاری برای سیاستهای تقسیم و نگهداری  سود در نظر گرفته می شود. سود را به عنون یک شاخص از بیشترین مبلغی می دانند که می توان به صورت سود تقسیمی توزیع نمود و یا مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. به دلیل تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی یک شرکت ممکن است مبلغی را به عنوان سود شناسایی نماید ولی به دلیل عدم نقدینگی سودی را پرداخت نکند. به همین دلیل شناسایی سود، پرداخت سود را تضمین نمی نماید. قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیری هستند که برای تعیین سیاست تقسیم سود بکار برده می شوند.
3- سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. معمولاً چنین فرض             می شود که سرمایه گذاران با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود می باشند.   
4- سود به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده به افراد در جهت پیش بینی سود و رویدادهای اقتصادی آتی کمک می کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی سود می توان از مقادیر سودهای محاسبه شده بر مبنای بهای تاریخی و ارزش جاری استفاده نمود. سود شرکت شامل نتایج عملیاتی یا سود عادی و همچنین نتایج غیرعملیاتی یا سود و یا غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه می باشد که مجموع این دو سود با سود خالص برابر است. فرض می شود که سود عادی امری مستمر است ولی سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه می باشد که مجموع این دو سود با سود خالص برابر است. فرض می شود که سود عادی امری مستمر است ولی سود و زیان خالص برتری دارد. به عبارت دیگر رفتار سود خالص جنبه غیرعادی دارد و از نظر تصمیم گیری نمی تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد بنابراین بهتر است که برای پیش بینی دقیق از این معیار استفاده شود.

5- سود به عنوان معیاری از کارآیی درنظر گرفته می شود. سود معیاری از نظارت مدیریت بر منابع شرکت و کارآیی مدیریت درانجام دادن امور شرکت می باشد. براساس گزارش هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی می توان از صورتهای مالی به عنوان مبنایی برای قضاوت درباره توانایی مدیریت در زمینه استفاده بهینه یا اثربخش از منابع شرکت و عملکرد مدیریت در راستای دستیابی به اهداف اولیه شرکت استفاده نمود.   

قسمتی از پیشینه تحقیق:

مبانی نظری سودآوری    43
2-3-1 مقدمه    43
2-3-2 تعریف سود    44
2-3-3 مربوط بودن مفهوم سود    44
2-3-4 مفهوم سنتی سود حسابداری    46
2-3-5  ماهیت مفهوم اقتصادی سود    46
2-3-6  پیش بینی سود    47
2-3-7  سودآوری چیست؟    48
2-3-8  نسبتهای سودآوری    49
2-3-8-1  نسبت سود ناخالص به فروش    50
2-3-8-2  نسبت سود عملیاتی به فروش    51
2-3-8-3  نسبت سود خالص به فروش    52
2-3-8-4  بازده کل داراییها    52
2-3-8-5  خالص بازده داراییها    54

2-3-8-6 نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب سرمایه گذاری    54
2-3-8-7 نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب فروش    55
2-3-9 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیتهای اقتصادی)     56
2-3-9-1 سود به عنوان معیار کارآیی    57
2-3-9-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی    58
2-3-10 نگاهی به سازمان مورد مطالعه (بانک پارسیان)     60
2-4 بخش سوم: پیشینه تحقیق    63
2-4-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته    63
2-4-1-1 مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران    63
2-4-1-2  مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران    72
2-4-2  مدل تحلیلی    72

 

 


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 899 مشاهده

کد فایل:43925

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۲۸

حجم فایل ها:82.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 37

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 33,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط