پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع اثربخشی سازمانی هوی و همکاران،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه‌ای که ساخته هوی و همکارانش (2009) است، جهت تعیین میزان نگرش کارکنان از اثربخشی، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 8 سؤال که موارد 5 گانه کمیت و کیفیت محصول، کارایی، قابلیت سازگاری و قابلیت انعطاف را می‌سنجد و طیف 6 نمره‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است. به‌طوری که برای پاسخ کاملاً موافق نمره (6) و برای پاسخ کاملاً مخالف، نمره (1) نمره‌گذاری شده است (جدول 3-4). نمره بالاتر نشان دهنده اثربخشی بیشتر است. این پرسشنامه توسط محقق ترجمه شده است و لازم به ذکر است این پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی را می‌سنجد. به طور کلی موارد 5 گانه اثربخشی سازمانی و نمونه سؤالات‌ مربوط به آنهاست.

و روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی از طریق ارزیابی‌های کارشناسان (هوی و فرگوسن ، 1985) تایید گردیده است و پایایی آن از طریق استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 87/0 تا 89/0 بدست آمده است که نشان دهنده ویژگی اعتبار ابزار است. محقق در این تحقیق به سنجش پایایی پرسشنامه‌ی اثربخشی سازمانی از طریق آلفای کرونباخ اقدام نمود که عدد 87/0 به دست آمد، همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
ابتدا در مورد قابلیت 8 ماده پرسشنامه سازمان اثربخش، برای تحلیل عاملی، از آزمون KMO  استفاده شد که ضریب به‌دست آمده رضایت‌بخش بود (86/0 = KMO). همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح 0001/0 < P معنی‌دار بود (34/563 = خی دو ). برای تحلیل عاملی از روش مؤلفه‌های اصلی، با استفاده از چرخش متعامد از نوع واریماکس  استفاده شد. جدول 3-7 اطلاعات مربوط به عامل استخراج شده را دربر دارد.
و . . .


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 690 مشاهده

کد فایل:43974

انتشار در:۱۴۰۰/۱/۳

حجم فایل ها:87.5 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط