پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران،

در قالب doc و در 19 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دو پرسش¬نامه طراحی شد، پرسش¬نامه اول در مورد مولفه-ها و شاخص¬های الگوی اولیه از خبرگان نظر سنجی انجام شد. در این پرسش¬نامه از خبرگان خواسته شد ضرورت وجود مولفه¬ها و شاخص های الگوی اولیه مورد تأیید است یا خیر و آیا مولفه یا شاخص دیگری را پیشنهاد می¬دهند.
پس از تأیید ضرورت وجود مولفه¬ها و شاخص¬ها از طریق پرسش نامه اول, پرسش¬نامه¬ای برای بررسی وضع موجود هر شاخص(میزان در نظر گرفتن در الگوی فعلی) و میزان اهمیت آن شاخص در الگوی مطلوب، طراحی و توزیع شد به این ترتیب در این پرسش¬نامه متناظر با هر شاخص دو پرسش (وضع موجود و وضع مطلوب) مورد سنجش قرار گرفت.  

 

روایی و پایایی پرسش نامه
برای اینکه پرسش¬نامه بتواند متغیرهای تحقیق را به درستی اندازه¬گیری کند، دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن آن، روایی و پایایی است. روایی نشان می¬دهد که ابزار تا چه حد مفهومی که باید اندازه-گیری شود را می¬سنجد و پایایی به ثبات و پیوستگی سئوالات مربوط به یک شاخص بستگی دارد. روایی و پایایی دقت علمی پژوهش را تصدیق و تأیید می¬کند(دانایی¬فرد و همکاران، 1389، 343). ابزار سنجش باید از روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده¬های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید(حافظ نیا، 1381، 155).
 روایی پرسش نامه
در این تحقیق برای برآورد میزان دقت ابزار تحقیق که پرسش¬نامه می¬باشد، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است، بدین ترتیب که پس از تنظیم سئوالات پرسش¬نامه، در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و این خبرگان و متخصصان فن روایی آن را تأیید نمودند. همچنین بمنظور تعیین میزان همخوانی سئوالات با اهداف و سئوالات پژوهش محقق مبادرت به اندازه¬گیری روایی سازه نموده است که مشروح آن در فصل چهارم ارایه می¬شود.

 پایایی پرسش نامه
در این تحقیق از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور برای محاسبه پایایی  تعداد 20 عدد پرسش¬نامه بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی توزیع و جمع آوری گردید که محاسبه میزان آلفای کرونباخ هر یک از دسته سئوالات و کل پرسش¬نامه به شرح جدول 3-2 می¬باشد. تعداد سئوالات پرسش نامه تحقیق 63 سئوال می¬باشد که بصورت دو سویه برای سنجش وضعیت فعلی ارزیابی عملکرد و وضعیت مطلوب ارزیابی عملکرد تهیه گردید. نتایج حاصل از ضریب الفای کرونباخ نشان دهنده مورد قبول بودن پایایی پرسش نامه می¬باشد.
و . . .


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 692 مشاهده

کد فایل:44327

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۵

حجم فایل ها:397 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 24,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط