پرسشنامه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پزسشنامه با موضوع ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی،
در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

تعیین  اعتبار و روایی پرسشنامه
اگر شخصی اعتبار و روایی داده های خود را نداند نمی تواند نسبت به آنچه که به دست آورده است و نتیجه گیریهایش زیاد مطمئن باشد (کرلینجر، 1374، ص111). بنا بر این هر تحقیقی برای اینکه نتایج قابل قبولی داشته باشد باید دارای روایی و پایایی باشد.
الف) پایایی  پرسشنامه
اعتبار یا قابلیت پایایی پرسشنامه ، کیفیت ثبات و پایایی ابزار یا روش جمع آوری داده ها را در طول زمان نشان می دهد (جان بست، 1376،ص 200). بعبارت دیگر مقصود از اعتبار یا پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن ) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم ، نتایج حاصل تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است. ( هومن ،‌1376، ص228)
به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه ، ابتدا پرسشنامه بصورت آزمایشی بین 16 نفر از اعضای جامعه آماری توزیع شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ضمن پاسخ به سوالات ، موارد نامفهوم را با علامت مشخص نمایند.پس از جمع آوری پرسشنامه ها و محاسبه قابلیت پایایی به شیوه آلفاکرانباخ با استفاده از نرم افزار آماری SPSS همچنانکه در پیوست آمده است ضریب 9524/0 بدست آمد.
با توجه به مطالب ذکر شده و مقدار آلفای محاسبه شده ،‌مشاهده می شود که پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می باشد.
ب) روایی  پرسشنامه
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد ( سرمد و بازرگان ، 1379، ص 170). بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
طرح پرسشهای درست ،با عبارات روان ، روشن و قابل فهم ،‌شرط اساسی روایی پرسشنامه است .از آنجائیکه روش آماری مناسبی برای تعیین روایی پرسشنامه وجود ندارد، برای بالا بردن روایی پرسشنامه منابع ،‌مراجع خارجی و داخلی مورد مطالعه قرار گرفت و با مشورت اساتید راهنما و مشاور اصلاحاتی در پرسشنامه صورت گرفت و پس از انجام این مراحل، پرسشنامه شکل نهایی به خود گرفت و در میان اعضای نمونه آماری توزیع گردید.
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش با توجه به موضوع آن و اهداف مورد نظر از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
 
1. آمار توصیفی ـ در تحقیق حاضر جهت توصیف داده ها از شیوه های توصیف آماری از قبیل جدول توزیع فراوانی ،‌درصد فراوانی و نمودار و از جمله شاخص‌های مرکزی از میانگین استفاده شده است.
2. آمار استنباطی ـ به منظور آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده‌های حاصل از نمونه های انتخابی ، از فنون آمار استنباطی نظیر آزمون یو ـ ‌مان ویتنی ، ویل کاکسون ،‌فریدمن و کروسکال ـ والیس استفاده شده
و . . .


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 676 مشاهده

کد فایل:44330

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۶

حجم فایل ها:44.2 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط