پرسشنامه انسجام درونی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع انسجام درونی،

در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

هدف از ساخت آزمون:
سنجش میزان انسجام درونی افراد مختلف است که نشان دهنده ی سه مولفه ی قابل درک بودن وقایع ، قابل مدیریت بودن وقایع ، معنادار بودن وقایع از نظر فرد است که هر چه میزان انسجام درونی بالاتر باشد فرد دارای  مدیریت استرس بالاتری است و بهتر می تواند با بحران ها و استرس ها و وقایع زندگی کنار بیاید و سازگار شود.
تعریف:
 بارقه های شکل گیری مفهوم انسجام به سال 1970 بر می گردد، آرون آنتونووسکی حس انسجام را مطرح کرد. آنتونوسکی حس انسجام را به صورت یک جهت گیری شخصی به زندگی تعریف می کند (بنگت سون و لارز،2008).او بر این باور خود تاکید دارد که از طریق حس انسجام می توان توجیه کرد که چرا فردی       می تواند حد بالایی از استرس را از سر بگذارند و سالم بماند.بنابراین ، او اعتقاد دارد آزمون حس انسجام مدیریت بر استرس را ارزیابی می کند و این مدیریت از طریق سه مفهوم اساسی (قابل درک بودن ، قابل مدیریت بودن وقایع و معنا دار بودن وقایع از نظر فرد)،مفاهیم دارای جنبه روانی – اجتماعی، ممکن می شود. آنتونووسکی (1987)معتقد است قابلیت درک در بر دارنده ی مولفه هایی است که حس شناخت را به وجود می آورند. در افرادی که حس انسجام بالا دارند اطلاعات مربوط به مولفه شناختی مرتب ،چامع،ساختارمند و روشن است و نه مغشوش ، آسیب دیده ، تصادفی و انعطاف ناپذیر. مردان یا زنانی که حس انسجام قوی در فهم پذیر بودن رویداد ها دارند ، انتظار دارند محرک های مورد مواجه آنها در آینده پیش بینی پذیر باشند یا حداقل وقتی با رویدادی ناگهانی مواجه شدند رفتاری واضح و مرتبط از خود نشان می دهند . همچنین آنتونووسکی مولفه مدیریت  پذیری را به صورت گسترده ادراک فرد از منابعی توصیف می کند که فرد در اختیار دارد و برای مواجهه با نیاز های ناشی از محرک هایی به کار گرفته می شوند که فرد را بمباران می کنند.این منابع در افراد دارای حس انسجام ، بسنده و موثر هستند و نیز معنا داری ، یک مولفه کاملا شناختی است و موید تاکید او بر اهمیت شناخت و نقش آن در حس انسجام است و آنتونووسکی معتقد است که معنا داری ، مولفه انگیزشی حس انسجام است زیرا همین مولفه است که فرد را به طرف ارتقاء فهم از دنیای شخص و منابع تحت اختیار سوق می دهد(آنتونووسکی ،1979)
فلنسبورگ و همکاران (نقل از مادسن و دیگران،2005) معتقد هستند مفهوم حس انسجام در سال های اخیر به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی موثر بر سلامت و بیماری کمک کرده است. مفهوم حس انسجام در سال های اخیر توجه در حال افزایشی را زیر عنوان یک مدل سلامتی زا به خود جلب کرده است                        (گروهلت وهمکاران،2003). حس انسجام عبارت است از تمایل افراد به اینکه دنیای خود را درک کردنی ، اداره شدنی و با معنا ببینند (کراوتز و همکاران ،1993). بر اساس تئوری آنتونووسکی (1987) حس انسجام یک تجربه درونی است که به صورت تدریجی در طی جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتا پایدار می رسد. نکته مهم دیگر این است که شدت حس انسجام به صورت مستمر تحت تاثیر رویداد های بیرونی و واکنش درونی فرد به این رویداد ها قرار می گیرد از نظر آنتونووسکی به همان میزان که در چرخه زندگی از خردسالی فاصله می گیریم از اهمیت تاثیر شبکه عوامل بین نسلی بر حس انسجام کاسته می شود، همچنین تجربه های شخصی می توانند به تغییرات اساسی در حس انسجام منجر شوند (لانگ لند و وال،2008).
آزمون:
آزمون حاضر دارای 50سوال می باشد که در مقیاس 5 درجه ای لیکرت پاسخ داده می شود و مقیاس ها دارای نمره 1 تا 5  است که در درجه بندی خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم نمره داده می شود و نمره 5 به خیلی زیاد و به ترتیب نمره ها کاسته می شود تا به خیلی کم نمره 1 داده می شود و                                             در سوالات  16.21.22.27.39.41.46.47. 8.9 نمره گذاری معکوس خواهد بود.
خرده مقیاس ها:
خرده مقیاس های این آزمون شامل :
قابل درک بودن وقایع ، قابل مدیریت بودن وقایع ، معنادار بودن وقایع از نظر فرد است.
روایی و پایایی:
روایی صوری با استفاده از نظر 4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و دکتر کیمیایی استادیار دانشگاه فردوسی تایید شده است.                                                                                                                                                                
پایایی بدست آمده نتیجه اجرای آزمون بر روی 30 دانشجوی دختر و پسر بوده است که به روش آلفای کرونباخ اجرا شده است و آلفا بدست آمده 85/0 را نشان می دهد و نشان دهنده پایایی بالای آزمون می باشد.
پرسشنامه انسجام درونی: پرسشنامه انسجام درونی: یک پرسش نامه ی 50 سوالی است که توسط ارقبایی و همکاران ساخته شده است (ارقبایی و همکاران، 1392) .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس برای سنجش میزان قابل درک بودن ، قابل مدیریت بودن و معنا دار بودن وقایع از نظر فرد می باشد. مقیاس معناداری شامل 23 سوال و مقیاس قابل مدیریت بودن 6 سوال و مقیاس قابل درک بودن 20 را دارا می باشد و در یک طیف 5 درجه ای از خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) به روش لیکرت درجه بندی می شود. سوالات 48، 16.21.22.27.39.41.46.47. 8.9 به صورت معکوس درجه بندی می شود به طوریکه در طیف 5 نمره ای خیلی زیاد(1) تا خیلی کم (5) نمره گذاری می شود. نمرات بالاتر نشانگر انسجام درونی بیشتر و نمرات پایین تر بیانگر انسجام درونی کمتر است.  

در هنجار یابی این پرسش نامه از 410 آزمودنی که به شیوه خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری شده بودند تعداد 404 پرسشنامه بدست آمد که دامنه سنی 18 تا 40 سال و میانگین 22.5 سال داشتند.  پرسشنامه انسجام درونی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 935/0، برای خرده مقیاس معناداری 927/0، برای خرده مقیاس قابل مدیریت بودن 650/0، برای خرده مقیاس قابل درک بودن 886/0 می باشد. اعتبار همزمان پرسشنامه انسجام درونی از طریق همبستگی معنی دار 556/0- با پرسشنامه  G H Q  بدست امد. هم چنین تمام خرده مقیاس همبستگی معنی داری با سایر مقیاس های  سلامت عمومی دارد.


 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 628 مشاهده

کد فایل:44401

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۱۵

حجم فایل ها:115 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط