پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد مدیریت پروژه انریکو،

در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران، 1391).
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از مدیریت پروژه نمره¬ای است که کارکنان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامه می¬دهند.
مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (( بسیار مهم، 1؛ مهم، 2؛ تا حدودی مهم، 3؛ کم اهمیت، 4؛بی اهمیت، 5)) می¬باشد.
 ( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است. )

بی اهمیت    کم اهمیت    تا حدودی مهم    مهم    بسیار مهم    گزینه
5    4    3    2    1    امتیاز

بسیار مهم بی اهمیت

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.
به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد
A.    تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه
B.    تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه¬ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.
 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 7 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 7 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.
مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.
به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا... است.
مرحله سوم. حالا شما هم مولفه¬ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.
مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.
توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره
حد پایین نمره    حد متوسط نمرات    حد بالای نمرات
22    64    110
-    در صورتی که نمرات پرسشنامه تا 22 تا 44باشد، میزان مدیریت پروژه در این جامعه ضعیف می باشد.
-    در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 44تا 64 باشد، میزان مدیریت پروژه در سطح متوسطی می باشد.
-    در صورتی که نمرات بالای 64 باشد، میزان مدیریت پروژه بالا می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می¬گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه-گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می¬دهد.
پایایی این پرسشنامه ضنایعی و همکاران (1391) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.
نام متغیر    میزان آلفای کرونباخ
مدیریت پروژه    81/0

منابع
- enriquminarro- viseras, timbaines and mike Sweeney, key success factors when implementing strategic manufacturing initative, international journal of operations and production management. Vol. 25. no. 2. 2005. pp. 151-179
- صنایعی و همکاران(1391). ارتباط بین شایستگی های بازار یابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 10


 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 696 مشاهده

کد فایل:44440

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۲۰

حجم فایل ها:61.4 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط