پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع استرس ناشی از هواداران ورزشی،
در قالب doc و در 3 صفحه ، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در معرض هواداران میباشد.
مفاهیم و خرده مقیاسها
این پرسشنامه دو خردهمقیاس استرس مثبت و منفی را در برمیگیرد:
1- استرس منفی: اضطراب احساس عدم توازن بین قابلیتهای خود و قابلیتهای لازم در موقعیتی خاص.
2- استرس مثبت: توانایی فرد در استفاده سودمند از استرس به نفع عملکرد.
امتیازدهی
پاسخگویی به سؤالات این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت )خیلی کم= 1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5( بوده است. البته این شیوه نمره گذاری در مورد سؤالات شماره 17،19،20 معکوس شده و به صورت زیر درخواهد آمد )خیلی کم=5، کم=4، متوسط=3، زیاد=2، خیلی زیاد=1(.
1- استرس منفی: شماره سؤالات 18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 را شامل میشود.
2- استرس مثبت: شماره سؤالات 17،19،20 را شامل میشود.
برای بهدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سؤالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنهای از 20 تا 100 خواهد داشت. بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان استرس بیشتر فرد پاسخدهنده در نتیجه حضور تماشاگران ورزشی خواهد بود و برعکس.
به عنوان یک نقطه برش، نمره 50 و بالاتر از آن میتواند بیانگر وجود احساس محسوس در ورزشکار باشد.
اعتبار و پایایی
در پایاننامه تیزپنجه) 1393( در جامعه ورزشکاران تیمی و انفرادی شهرستان بوکان، اعتبار صوری پرسشنامه و صحت و سقم سؤالات پرسشنامه مورد تأیید دو تن از اساتید گروه مدیریت و تربیتبدنی دانشگاه قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب اعتماد آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 0/69 است.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 618 مشاهده

کد فایل:44445

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۲۱

حجم فایل ها:42 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط