پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع خلاقیت شناختی عابدی،
در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس(حقیقت، 1377) برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه 60 گویه ای در چهار بعد سیالی(16 گویه)، انعطاف پذیری(11 گویه)، اصالت(22 گویه) و بسط(11گویه) تهیه کرد. در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از 2-0 می گیرند و جمع نمره ها نمره کل خلاقیت شناختی را نشان می دهد که دامنه ای ازنمرات 0 تا 120 را شامل می شود. میزان خلاقیت شناختی افراد به شرح زیر مشخص می شود.
نمره زیر 50    خلاقیت بسیار کم
نمره بین 51 تا 75    خلاقیت کم
نمره بین 76 تا 85    خلاقیت متوسط
نمره بین 86تا 100    خلاقیت زیاد
نمره بین101 تا 120    خلاقیت بسیار زیاد

عابدی روایی این پرسشنامه را با شیوه ی تحلیل عامل و همبستگی با آزمون های مشابه(تورنس) محاسبه کرد. ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون معادل 46/0 به دست آمد(عابدی ،1372). پایایی آن را با بازآزمایی و آلفای کرونباخ گزارش محاسبه شده است. ضریب پایایی بخش های سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط از طریق بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط عابدی به ترتیب85/0،82/0،84/0،80/0به دست آمد(عابدی،1372). در اسپانیا از روش ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی استفاده شد.این ضریب برای مؤلفه های خلاقیت به ترتیب سیالی75/0، ابتکار67/0، انعطاف پذیری 61/0 و بسط 61/0 گزارش کرده است(عابدی ،1375).
 همچنین در پژوهش های متعددی از جمله شهنی و همکاران(1384)، سهرابی و سهرابی(1381)،کفایت(1373)، و حقیقت(1377) روایی و پایایی این آزمون با استفاده از روش های تحلیل عامل و بازازمایی و آلفای کرونباخ تأیید شده است.


 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 626 مشاهده

کد فایل:44709

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۱۰

حجم فایل ها:34.8 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط