پرسشنامه با موضوع باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)،

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)،
در قالب doc  و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

شیوه نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه توسط ولز در سال ۱۹۹۷تدوین شده است و از یک مقیاس خودگزارشی ۳۰ ماده ای که باورهای افراد در باره ی تفکراتشان را مورد سنجش قرارمی دهد.پاسخ به سوالات آن درقالب یک مقیاس چهار درجه لیکرت۱-موافق نیستم  الی٤-کاملا موافقم محاسبه می شود. این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس می باشد شامل:۱-باورهای نگرانی مثبت ۲–باورهای غیرقابل کنترل ۳–باورهای صلاحیت شناختی ٤– باورهای منفی عمومی ۵– خودهشیاری شناختی می باشد.
سوالات مربوط به هر بعد
باورهای نگرانی مثبت    1، 7، 10، 19، 23، 28
باورهای فراشناختی منفی    2، 4، 9، 11، 15، 21
کارآمدی شناختی پایین    8، 14، 17، 24، 26، 29
باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار    6، 13، 20، 22، 25، 27
خودآگاهی شناختی    3، 5، 10، 12، 16، 18، 30

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز مربوط به تک تک سوالات آن بعد را باهم جمع نمائید.
روایی و پایایی
شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده است ضریب الفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی 91/0گزارش شذه است و برای خرده مقیاسهای  کنترل ناپذیری ،باورهای مثبت ،خود هشیاری شناختی، اطمینان شناختی، ونیاز به کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0 و 86/0و 81/0و 80/0و 71/0گزارش شده است.  
در بررسی روایی سازه¬ای آن که با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته بود، مورد تایید قرار داده¬اند و  پایایی آن را با آلفای کرونباخ برای کل و زیر مقیاسها ما بین ۷۶٪الی۹۳٪ گزارش کرده اندو همچنین روایی واعتباراین پرسشنامه به وسیله دو روانشناس بالینی ویک روانپزشک بررسی و به منظور سنجش انسجام درونی  از طریق روش دو نیمه کردن  و از طریق روش الفای کرونباخ   ضریب ۷۹٪ بدست آمده همچنین به منظور اعتبار (پایایی)  پرسشنامه فراشناخت مقیاس روی 52 نفر اجرا گردیده و ضریب پایایی آن88 /0=rدست آمده است (یوسفی و همکاران،۱۳۸۵).
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 610 مشاهده

کد فایل:44796

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۱۷

حجم فایل ها:18.8 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط