پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سرمایه اجتماعی در امنیت محلات،
در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

برای اندازه گیری متغیرها دراین تحقیق، پرسشنامه با مقیاس پنج فاصله ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط، کم، خیلی کم) تنظیم شده است. علت استفاده از مقیاس فاصله ای این است که چنانچه پاسخ دهندگان امکان جواب دادن بصورت بلی  یا خیر برایشان میسر نباشد بتوانند در جواب دادن انعطاف بیشتری داشته باشند. دراین راستا برای تبدیل اطلاعات کیفی به اطلاعات کمی به هر کدام از گزینه ها به ترتیب اعداد (رتبه ) یک تا پنج داده شد .

طیف لیکرت
خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
5    4    3    2    1
روایی و پایایی
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و میزان شده ،معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند؛ از این رو، محققان می‌توانند آنها را با اطمینان به کار گیرند. ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند(عزتی،1386، 154)
روایی
روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، 1382). اعتبار یا روایی بدین معنی است که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد. برای اندازهگیری روایی پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. مهمترین روش تعیین روایی در پرسش نامه این پژوهش، روش منطقی است. در این روش، روایی هم به صورت ظاهری و هم محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.روش ظاهری به این مفهوم است که پرسش نامه باید حداقل دارای روایی ظاهری باشد و شیوه محتوایی به این مفهوم است که کیفیت و کمیت سؤالات از دید صاحب نظران مورد بررسی قرار گیرد.
پایایی
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند(خاکی، 1382).
پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها برآورد می شود(همان :299-297).دیکی از روش های تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی، روش ضریب آلفای کرونباخ نام دارد. در این روش اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند. گفته می شود که اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی،1386).
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد 30 نفر از شهروندان سطح محلات منطقه 16به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرون باخ، ابتدا باید واریانس نمره های هر یک از سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. فرمول آن عبارت است از :
 
که در آن:
J= تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون
 = واریانس سوال i اُم پرسشنامه یا آزمون                                                              
 = واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
می باشد را محاسبه کرد.
در صورتی که مقدار آلفای کرونباخ از 7/0 بیشتر باشد می توان گفت سوالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی برخوردار است. ضریب آلفای کرون باخ به دست آمده از رابطه فوق برای پرسشنامه برابر  811/0 می باشد. از آنجا که این مقدار بیشتر از 7/0 می‌باشد، نشان دهنده آن است که پرسشنامه‌های تحقیق، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.
 

 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 575 مشاهده

کد فایل:44842

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۲۶

حجم فایل ها:59 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط