پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسشنامه مهارت خای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابزار می نماید.
نسخه اصلی این سیاهه دارای 40 عبارت است که یک عبارت به دلیل عدم انطباق  با فرهنگ ایران حذف شد (عبارت شماره 22).
شیوه نمره گذاری
عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفی هستند. هر عبارت دارای شش گزینه است. در گزینه های مثبت، نمره مربوط به:
 گزینه اصلا درست نیست (صفر)، خیلی کم درست است (یک)، کمی درست است (دو)، تا حدی درست است (سه)، بیشتر اوقات درست است (چهار)، همیشه درست است (پنج) است، در گزینه های منفی روش نمره گذاری معکوس است.
بخش رفتارهای مثبت شامل عبارات شمار 3، 6، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 33، 34، 35، 37، 38، 39 و بخش رفتارهای منفی شامل عبارات شماره 1،‌2، 4، 5، 8، 10، 12، 13، 14،،16، 19، 20، 21، 23,22، 27، 31، 32،36 است.
ایندربیتزن و گاربین (1992) در پژوهش خود دو خرده مقیاس را برای این پرسشنامه در نظر گرفتند:
 ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب    3، 6، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 33، 34، 35، 37، 38، 39
ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی    1،‌2، 4، 5، 8، 10، 12، 13، 14،،16، 19، 20، 21، 23,22، 27، 31، 32،36

نحوه ارزیابی مهارت های اجتماعی هر فرد توسط این پرسشنامه بدین صورت است که اگر فردی نمره اش بالاتر از میانگین باشد، دارای مهارت های اجتماعی بالا است و اگر پاییین تر از میانگین باشد، مهارت های اجتماعی پایین دارد. لازم به ذکر است که نمره 98 بر اساس استاندارد تست به عنوان میانگین در نظر گرفته شده است.
ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی)
اعتبار این سیاه توسط ایندربیتزن و فوستر (1992) 90/0 گزارش شده است. روایی همگرایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر به شیوه های مختلف مانند مقایسه آن با طالاعات ارزیابی خویشتن، ارزیابی همسالان و داده های جامعه سنجی و روایی تشخیص آن بوسیله بررسی همبستگی بین نمرات مهارت های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغذی به وسیله ایندربیتزن و فوستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده، دلالت بر روایی همگرا و روایی تشخیص قابل قبول این پرسشنامه بوده است (دوران، 1380).
پایایی این پرسشنامه را امینی (1378) در شهر تهران برای دانش آموزان دوم راهنمایی برای گزاره های مثبت و منفی  به ترتیب 71/0 و 68/0 ذگزارش کرده است.
برای بخش مثبت این پرسشنامه ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 71/80 و برای بخش منفی ضریب پایایی 51/80 به دست آمده است (دوران، 1380).
ارجمندی (1383) با استفاده آ‌لفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه 84/0 به دست آورده است. پایایی این پرسشنامه که توسط ایندربیتزن و فوستر طراحی شده است برای سنجش بخش منفی 72/0 بوده و ثبات درونی 88/0 گزارش شده است.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 664 مشاهده

کد فایل:44852

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۲۸

حجم فایل ها:25.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط