پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی: یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است . عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن  بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است . همچنین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان، بهبود رضایت شغلی آن ها است. رضایت شغلی یعنی  ندازه و فاصله میان انتظارات و توقعاتی که شخص از شغل و حرفه خود دارد و اینکه چه چیزی واقعا ا ز این شغل نصیبش م ی شود و یک ، احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد را دربردارد(نیوتن و کنیان،1991)
دیویس و لافکوایست (1991)ارتباطی قوی بین رضایت شغلی و سازگاری شغل. یافته اند. در واقع رضایت شغلی شاخصی مهم از سازگاری شغلی است . یعنی اگر بین توانای های فرد و شرایط شغلی اش تطابق وجود داشته باشد رضایت حاصل می شود و رضایت شغلی باعث ابقاء فرد در شغلش می شود ولی تنها راضی بودن فرد اهمیت ندارد بلکه طبق این نظریه هم رضایت داشتن و هم رضایتمند بودن به طور مساوی دو جزء مهم در پیش بینی سازگاری شغلی است. نظریه دیویس و لافکوایست همانند نظریه هالند نظریه تطابق فرد و محیط محسوب  می شود و از بسیاری جهات همانند نظریه هالند است، با این تفاوت که در نظریه هالند بر انتخاب حرفه ای تاکید می شود ولی در نظریه دیویس و لافکوایست بر سازگاری حرفه ای (سوانسو ن  و همکاران،1999). فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد برای ایجاد و نگهداری ارتباط مثبت با محیط کاریشان در تلاش هستند. به زعم دیویس و لافکوایست افراد نیازهایشان ر ا به محیط کار می آورند و محیط کار نیز نیازهایی برای آن ها فراهم می کند.  
همانطور که قبلاً اشاره شد شهرابی(1389) با توجه به اصول اساسی نظریه دیویس و لافکوایست(1991) که با مطالعه کتابخانه ای مبانی نظری نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست جمع آوری گردید و مورد برسی قرار گرفته بود ، پرسشنامه 36 آیتمی با  7 عامل را برای معلمان تهیه کرد:
1    ارزش پیشرفت    2،24،28
2     ارزش راحتی    1،3،4،5،6،7،14،15،18،20،29،30،31
3    ارزش پایگاه    8،9،25،32
4    ارزش نوع دوستی    10،11،13،33،34
5    ارزش ایمنی    12،16،19،26،35،36
6    ارزش خودمختاری    17 و 27
7    سبک سازگار ی    21،22،23

هر عبارت دارای 5 گزینه میباشد:
خیلی کم    کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد
1    2    3    4    5

روایی و پایایی
پایایی:
در این تحقیق برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است . ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شده برای پرسشنامه  44 سوالی  713/0 می باشد. 8 سوال بار عاملی کمتر از 4/0 داشتند که از مجموعه سوالات حذف شدند. سپس مجدداً همسانی درونی برای پرسشنامه 36 سوالی محاسبه گردید. ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه 36 سوالی 84/0 بدست آمد. در ادامه جدول همسانی درونی دیگر خرده مقیاس های این پرسشنامه آمده شده است:
مولفه    تعداد آزمودنی  ها    تعداد سوالات    آلفا
کل سوالات    300    36    84/0
ارزش پیشرفت    300    3    79/0
ارزش راحتی    300    13    851/0
ارزش پایگاه    300    4    801/0
ارزش نوع دوستی    300    5    901/0
ارزش ایمنی    300    6    82/0
ارزش خودمختاری    300    2    701/0
سبک سازگار ی    300    3    76/0

روایی : برای پاسخ به این سوال که آیا پرسشنامه از روایی سازه کافی برخوردار است؛ به طورهمزمان پرسشنامه  محقق ساخته با پرسش نامه رضایت شغلی دانت بر روی یک  نمونه 50 نفری اجرا شد و میزان همبستگی بین نمره آزمودنی ها R=0/ 730  در سطح معناداری P=0/001 به دست آمد؛ که نشان دهنده این است که پرسشنامه از روایی سازه کافی برخوردار است.
همبستگی پیرسون بین نمرات آزمون رضایت شغلی دانت و سازگاری شغلی محقق ساخته
تعداد    همبستگی    سطح معنا داری
50    730/0    001/0

 

 

منبع دارد


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 582 مشاهده

کد فایل:44856

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۲۹

حجم فایل ها:27.8 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط