پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی-PMQ

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی-PMQ،

در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی که توسط گیل، گروس و هادلستون (1983) ساخته شد و متشکل از 30 گویه و هشت خردهمقیاس است. هدف این پرسشنامه شناخت عوامل انگیزشی افراد برای شرکت در محیطهای آموزشی ورزشی است.

مفاهیم و خردهمقیاسها


-1 موفقیت (پیشرفت): رشد و ترقی و رسیدن به مراحل بالاتر و به دنبال آن کسب مقام. یه عنوان مثال، میخواهم مهارتهایی را افزایش دهم.

-2 گروهگرایی: برقرار کردن ارتباط با دیگران و داشتن روابط گروهی که به بهبود سلامت جسمانی و روانی کمک میکند. به عنوان مثال، روحیه گروهی را دوست دارم.

-3 آمادگی: توانایی انجام کارهای مختلف برای حفظ سلامتی، حفظ توانایی تا سنین بالا و لذت بردن از جنبههای مختلف زندگی. به عنوان مثال میخواهم تناسب اندام داشته باشم.

-4 تخلیه انرژی: به عنوان مثال، میخواهم انرژی مصرف کنم.
5 عوامل موقعیتی: به عنوان مثال، به خاطر والدین و دوستان نزدیکم فعالیت میکنم. -6 بهبود مهارت: به عنوان مثال، میخواهم مهارتهای جدیدی یاد بگیرم.

-7 دوستیابی: به عنوان مثال، دوست دارم با دوستان جدیدی آشنا شوم. -8 تفریح و سرگرمی: به عنوان مثال، جنبوجوش را دوست دارم.

امتیازدهی


پاسخ به گویهها براساس طیف پنج گزینهای لیکرت کدگذاری میشود (کاملاً مهم 5امتیاز تا کاملاً غیرمهم 1 امتیاز). براساس میانگین حاصل از نمرات خردهمقیاسها، اولویتبندی انگیزشی افراد مشخص میشود. در ادامه سؤالات مربوط به هر خردهمقیاس آمده است:

-1 موفقیت (پیشرفت): سؤالات 3-12-14-21-25-28 را شامل میشود. -2 گروهگرایی: سؤالات 8-18-22 را شامل میشود.

-3 آمادگی: سؤالات 6-15-24 را شامل میشود.

-4 تخلیه انرژی: سؤالات -4-5-13-16-19 را شامل میشود. -5 عوامل موقعیتی: سؤالات 9-27-30 را شامل میشود.

-6 بهبود مهارت: سؤالات 1-10-23 را شامل میشود. -7 دوستیابی: سؤالات 2-11-20-26 را شامل میشود.

-8 تفریح و سرگرمی: سؤالات 7-17-29 را شامل میشود.

اعتبار و پایایی

شفیعزاده در سال 1386 اعتبار سازه اکتشافی و تأییدی و همسانی درونی پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی را در

جامعه نوجوانان 15 -14 سال مورد بررسی قرار داد. نتایج اعتبار پرسشنامه را تأیید کرد؛ همچنین نتایج حاصل از محاسبه ضریب

آلفای کرونباخ نشان داد که ضریب همسانی درونی پرسشنامه برابر 0/83 است. در بررسی همسانی هر یک از خرده مقیاسهای

پرسشنامه نتایج نشان داد که کمترین مقدار آلفا 0/37 و مربوط به خردهمقیاس دوستیابی و بالاترین مقدار آلفا 0/75 و مربوط به

خردهمقیاس آمادگی بود. ضریب آلفای خردهمقیاسهای موفقیت 0/46، تخلیه انرژی 0/52، گروهگرایی 0/67، بهبود مهارت 0/42،

عوامل موقعیتی 0/43 و تفریح و سرگرمی 0/49 است. همچنین از پرسشنامه انگیزههای فعالیتهای بدنی فردریک و رایان (1993)

برای اعتباریابی ملاکی این پرسشنامه استفاده شده است. ضریب بهدست آمده برای اعتبار برابر با 0/66 بود.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 720 مشاهده

کد فایل:44864

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۲۹

حجم فایل ها:16 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط