پرسشنامه شخصی کالیفرنیا

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع شخصی کالیفرنیا،
در قالب doc و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

      این آزمون نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه گیری می کند و توسط ثورپ، کلارک و نیکز در سال 1939(نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1381) برای اولین بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. آزمون داری 5 سطح پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است که سطح دبیرستانی آن در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون دارای دو خرده آزمون عمده سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است. هر آزمون دارای شش مقیاس است و سطح دبیرستانی آن در هر مقیاس 15 سوال دارد، که با احتساب 12 مقیاس تعداد کل سوالات آن 180 سوال است. در این پژوهش فقط آزمون سازگاری اجتماعی آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این آزمون به صورت صحیح- غلط بوده  به گزینه غلط "صفر" و به گزینه درست نمره "یک" تعلق می گیرد و برای هر آزمودنی نمرات با هم جمع می شوند.


مقیاس های سازگاری اجتماعی :
1- قالب های اجتماعی: فردی که قالب های قابل قبول اجتماعی را می پذیرد دیگران را به درستی درک نموده و روابط واقعی و احتیاجات اجتماعی را با روشن بینی پذیرا می شود چنین ف ردی خوب می فهمد چه چیز صحیح و چه چیز غلط می باشد.
2- مهارت های اجتماعی: فردی دارای مهارت اجتماعی است که به مردم علاقمند باشد، یار و یاور آن ها باشد، و در رفتارش با دوستان و بیگانگان مدیر باشد.
3- گرایش ضد اجتماعی: فردی ضد اجتماعی قلمداد می شود که بخواهد دیگران را بیازارد، نزاع کند، طرد نماید و اموال عمومی را منهدم سازد نمره بالا در این زیر آزمون نشانه تمایل کم به رفتار ضد اجتماعی است.
4- روابط خانوادگی: فردی به روابط و عقاید خانوادگی پایبند است که در خانه مورد قبول بوده و دوست داشته شود و در ارتباطش با همه افراد فامیل احساس اطمینان و احترام کند.
5- روابط مدرسه ای: دانش آموز وقتی با مدرسه سازش کامل خواهد داشت که احساس کند معلمان او را دوست می دارند از بودن با محصلین دیگر لذت می برد و تکالیف مدرسه را مناسب با علایق و استعدادهای خود می داند.
6- روابط اجتماعی: فردی که با همسایگان خود آمیزش کرده و از فعالیت اجتماعی احساس غرور می نماید. در رفتارش با آشنا و بیگانه شکیبا و بردبار باشد. روابط حسنه اجتماعی،احترام به قوانین و قواعد موضوعه را نیز رعایت کند.


ویژگی های روانسنجی
     در دفترچه راهنمای آزمون گزارشی در خصوص روایی آزمون به صورت روش تجربی وجود ندارد و فقط بیان شده است که سوالات آزمون بر اساس قضاوت معلمان، مدیران و واکنش دانش آموزان و نیز ضرایب همبستگی نقطه ای انتخاب شده است. هماهنگی درونی آزمون به وسیله دو نیمه کردن آزمون با روش اسپیرمن براون برای خرده آزمونهای سازگاری اجتماعی از 87/0 تا 90/0 گزارش شده است.( ثورپ، کلارک و نیکز،1939). در تحقیق حاضر پایایی  کلی پرسشنامه سازگاری اجتماعی با استفاده از روش آلفای کرانباخ محاسبه شد که 69/0 بدست آمد و پایایی هر کدام از خرده مولفه ها به ترتیب قالب های اجتماعی (69/0) ، مهارتهای اجتماعی (71/0 ) علائق ضد اجتماعی (67/0 ) ،  روابط خانوادگی (66/0 )، روابط مدرسه ای(68/0)و روابط اجتماعی(73/0) به دست آمد.

روش نمره گذاری
     پاسخ گویی به 90 سوال خرده آزمون سازگاری اجتماعی شخصیت کالیفرنیا به صورت بلی و خیر است که بر اساس کلید تصحیح آزمون هر شش مقیاس به پاسخ های صحیح امتیاز "یک" و پاسخ های غلط امتیاز "صفر" تعلق می گیرد. آنگاه امتیازهای صحیح مربوط به 15 سوال هر مقیاس با هم جمع می شود که نمره هر خرده مقیاس به دست می آید. سپس امتیاز مربوط به هر شش مقیاس (قالب های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، علائق ضد اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه ای، روابط اجتماعی) با هم جمع شده و نمره کل سازگاری اجتماعی بدست می آید.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 623 مشاهده

کد فایل:44870

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۳۰

حجم فایل ها:18.2 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط