پرسشنامه پردازش شناختی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع پردازش شناختی،
در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI) که کروز در سال 1999 برای کمک به روند تشخیص افتراقی  اختلال یادگیری  خاص برای سنین 7 تا 19 سال تهیه نموده است مبتنی بر مرور کامل جریان عصب شناختی، اندازه گیری رسمی شناختی از 1200 دانش¬آموز، مصاحبه با بیش از صد والدین و دانش¬آموز و مشاهده مستقیم رفتار افراد با اختلال یادگیری است. مشخص شده است که این پرسشنامه می¬تواند پایایی افتراقی زیر گروه¬های خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضح¬تر اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسب بدست بدهد.  این پرسشنامه در یک فرآیند دو مرحله¬ای استاندارد¬ شده که بیش از یک سال به طول انجامیده است. مرحله اول فرایند، شامل توزیع فرم¬های نمره دهی  CPI به بیش از 5000 خانواده در منطقه برون شهری مینه¬سوتا بود که حدودا 1000 نفر از والدین و دانش¬آموزان فرم نمره¬دهی را تکمیل کرده و برای تحلیل اطلاعات تحویل دادند. فاز دوم، شامل ارسال یک برنامه نمره¬دهی CPI  روی شبکه اینترنتی بود که هر شخص با اتصال به اینترنت مجاز به شرکت در فرآیند استاندارد سازی بود که جمع آوری داده¬ها را از سراسر آمریکا آسان کرد. در نهایت هدف این ابزار آن بود که بتواند مکمل شیو¬های استاندارد اندازه گیری و همچنین اطلاعات کمی باشد که والدین در مورد یادگیری فرزندان و مهارت شناختی و مهارت¬های یادگیری آنان ارائه داده اند. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای  CPIشامل 6 حوزه عمومی از پردازش شناختی است که هر کدام بر اساس نظریه¬های پژوهشی یادگیری و شناخت می¬باشند. این شش حوزه شامل پردازش بینایی (10 سوال)، پردازش شنوایی (10 سوال)، پردازش متوالی/منطقی (9 سوال)، پردازش مفهومی/انتزاعی (10 سوال)، سرعت پردازش (10 سوال) و توجه (9 سوال) می¬باشد. این حوزه¬های گسترده پردازش به دلیل حمایت قوی تاریخی و تجربی به همراه مفاهیم آموزشی مستقیم که هر یک ارائه می¬دهند، انتخاب شده¬اند. سنجش شنوایی و بینایی قدیمی¬ترین و گسترده¬ترین بخش-های حوزه¬های تحقیق شده پردازش هستند. وقتی مفهوم اختلال یادگیری برای اولین بار مطرح شد، این دو بخش حوزه¬های پردازش اولیه بوند. مقیاس¬های هوشی مختلف از قبیل مقیاس وکسلر ، مک کارتی ،  آزمون ترسیم یک داستان ، استنفورد-بینه  و غیره به تاکید بر این حوزه¬های اولیه ادامه دادند. حوزه پردازش متوالی/ مفهومی که گاهی اوقات به عنوان پردازش متوالی/ همزمان یا پردازش متوالی/ جامع نامیده می¬شود، سنجش آن به طور مستقیم از طریق تحقیقات عصب شناختی  گسترده تکامل یافته است. سرعت پردازش، یکی از حوزه¬های پردازش شناختی اخیرا شناسایی شده که به خوبی  از طریق پژوهش پشتیبانی شده است. سرعت واقعی انتقال عصبی اندازه گیری شده و همبستگی منفی آن با برخی از انواع مشکلات یادگیری (به عنوان مثال، سرعت پردازش کم برابر است با احتمال زیاد مشکلات یادگیری) مشخص شده است. حوزه عملکرد اجرایی ، با توجه به افزایش محبوبیت این ساختار شناختی در جوامع آموزشی و سلامت روانی  به نسخه پنجم CPI اضافه شده است. این حوزه اشاره به توانایی کلی برای مدیریت و یا نظارت بر تمام فرآیندهای مختلف شناختی و عاطفی دارد، این شامل شروع، برنامه¬ریزی، سازماندهی، اجرای وظایف مختلف و همچنین توانایی کنار آمدن با تغییر و یا تنظیم پاسخ¬های عاطفی است. افراد با مسائل مربوط به عملکرد اجرایی اغلب نیاز به ساختار بیرونی  (به عنوان مثال، لیست¬ها، برنامه¬ها و غیره) دارند و عموما به خوبی به افزایش ساختار و قابلیت پیش¬بینی در زندگی خود پاسخ می¬دهند. ضعف در این زمینه اغلب با اختلال نقص توجه  همراه است (کروز، 1999)
هدف از هر مدل پردازش اطلاعات این است که به توضیح دلایلی برای مشکلات آموزشی تجربه شده توسط دانش¬آموزان بپردازد. مدل پردازش استفاده شده در CPI، نه تنها به توضیح مشکلات موجود کمک می¬کند بلکه هدایت خاص به همراه مداخلات، با قدرت پیش¬بینی مشکلات دیگر حوزه¬ه¬ها ( آموزشی و غیر آموزشی) را که عموما به یک سبک خاص پردازش اطلاعات وابسته هستند، فراهم می¬کند (کروز، 1999) . CPIبه عنوان بخشی از یک ابزار ارزیابی جامع   به کار گرفته می¬شود و تنها وسیله برای شناسایی اختلال یادگیری در نظر گرفته نشده است، اما به عنوان یکی از اجزای ارزیابی آموزشی گسترده مناسب است. ممکن است مناسب¬ترین استفاده از CPI به عنوان یک ابزار غربالگری قبل از ارجاع  برای ارائه نشانه¬های اولیه سبک یادگیری/ پردازش دانش¬آموزان برای پیگیری به وسیله ابزارهای جامع¬تر شناختی و تحصیلی است (کروز، 1999).
به طور کلی 6 دامنه پردازش اطلاعات به شرح زیر می¬باشد (کروز، 1999).
پردازش بینایی:
پردازش بینایی توانایی فهمیدن، به خاطر آوردن و کاربرد اطلاعات بصری، حتی زمانی است که انتزاعی یا پیچیده باشد. هر چیزی را می¬بینیم، به¬ خصوص اگر پیچیده باشد، سریع و آسان درک می¬کنیم. می¬توانیم چیزهایی مثل تصاویر، اشکال، حروف و غیره را در ذهن تجسم کنیم و اطلاعاتی را که دیده¬ایم به خاطر بیاوریم. پردازش بینایی شامل: دیدن تفاوت بین اشیاء، به خاطر سپردن اطلاعات بصری، تکمیل قسمت¬های از دست رفته در تصاویر، به خاطر سپردن ویژگی¬های کلی، هماهنگی بینایی- حرکتی، تجسم و تخیل و مهارت¬های هنری است. دانش¬آموزانی با ناتوانی کلی در پردازش بینایی اغلب بیشترین مشکلات یادگیری را در زمینه¬های ریاضی و املاء تجربه می¬کنند زیرا آن¬ها در تجسم واژه¬ها، حروف¬، نمادها و غیره مشکل دارند (کروز، 1999).
مشکلات خاص در پردازش بینایی ممکن است شامل موارد زیر شود:
نوشتن، دست¬خط بد، املای ضعیف ( نمی¬توانند کلمات را تجسم کنند)، ریاضی، خواندن، سرعت پایین، درک ضعیف، مسائل عمومی، ضعف سازماندهی/ برنامه¬ریزی/ پاکیزگی، مشکلاتی در بررسی مجدد وظایف برای دقت بیشتر، مشکل در یادگیری همراه با نمایش ، مشکل در یادگیری با ویدئو (کروز، 1999).
پردازش شنوایی :
پردازش شنوایی شامل: توانایی کلی برای فهمیدن، به خاطر آوردن و استفاده از اطلاعات شنیداری، درک کردن گفته¬ها زمانی که دیگران بسیار سریع صحبت می¬کنند، تشخص راحت صداها حتی زمانی که دیگران در گوشی صحبت می¬کنند، تصور کردن صدای افراد آشنا در ذهن خود، تشخیص تفاوت بین صداها، به خاطر آوردن کلمات خاص یا اعداد، به خاطر آوردن الگوهای کلی صوتی، ترکیب بخش¬هایی از کلمات با هم و موسیقی. دانش¬آموزانی با ناتوانی کلی در  پردازش شنوایی معمولا بیشترین مشکل را در خواندن عمومی ، نوشتن عمومی و زبان (درک کردن، بخاطر آوردن) دارند. مشکلات خاص در پردازش شنوایی ممکن است شامل موارد زیر شود:  
خواندن، بازگشایی کلمات جدید، درک مطلب، نوشتن، املاء/ مکانیسم نوشتن، ساختار جمله، ارتباطات، مشکلاتی در بیان، زبان دریافتی، مسائل عمومی، پیگیری دستورالعمل¬های کلامی و مشکل فهمیدن سخنرانی¬ها (کروز، 1999).
پردازش متوالی/ منطقی:
به طور کلی مغز به عنوان سیستم بایگانی جزئیات، به شکلی در نظر گرفته شده که بسیار شبیه به یک کامپیوتر است که اطلاعات را سازماندهی و ذخیره می¬کند و شامل توانایی یادگیری، حفظ کردن، سازماندهی و بیان اطلاعات دقیق و خاص از جمله حقایق، ارقام و فرمول¬ها است. دانش¬آموزانی با مهارت¬های متوالی ضعیف ممکن است از ساختار خارجی (مانند لیست¬ها، برنامه¬ها، یادآورنده¬ها و غیره) استفاده کنند. چنین دانش¬آموزانی گاهی اوقات توانایی¬ پردازش مفهومی قوی¬تری (استدلال ، تفکر انتزاعی ، خلاقیت ) دارند و ممکن است زمانی که در ابتدا مرور و خلاصه¬ای و یا مفاهیم اصلی ارائه ¬شود بهتر یاد بگیرند تا زمانی که اطلاعات جزئی ارائه می-شود (کروز، 1999).
پردازش متوالی/ منطقی ممکن است شامل موارد زیر شود:
حافظه کوتاه ¬¬مدت برای جزئیات، حافظه بلند¬ ¬¬مدت برای بازیابی جزئیات، هماهنگی مهارت¬های حرکتی، پیدا کردن کلمات مورد نظر برای بیان گفتاری¬ یا نوشتاری، سازماندهی افکار و مواد، مکانیسم نوشتن (املاء و نقطه گذاری)، سرعت خواندن/ صدای کلمات جدید، توجه به جزئیات، سازماندهی کلمات و افکار. دانش¬آموزانی با ناتوانی کلی در پردازش متوالی/ منطقی اغلب بیشترین مشکلات یادگیری را در حوزه¬هایی از خواندن پایه، محاسبات ریاضی، روانی زبان و مکانیسم نوشتن تجربه می¬کنند. مشکلات خاص پردازش متوالی/ منطقی، ممکن است شامل موارد زیر شود: مشکلات دست¬خط شامل: سرعت/ وضوح، برعکس نوشتن حروف، املاء/ مکانیسم¬ها، ترتیب اشتباه حروف (سازماندهی، نظم¬دهی، تنظیم)؛ مشکلات خواندن شامل: رمزگشایی  (صدای کلمات)، سرعت/ روانی (سلیس بودن)، به خاطر آوردن جزئیات، توجه/ تمرکز و مشکلات ریاضی شامل موارد زیر می¬شود: بخاطر آوردن فرمول¬ها/ گام¬ها، ارتباطات، پیدا کردن کلمات برای بیان شفاهی یا کتبی و مشکلات عمومی مشتمل بر: به خاطر آوردن جزئیات، دنبال کردن دستورالعمل¬های خاص، به خاطر آوردن نام اشخاص یا اشیاء، برنامه-ریزی برای تکالیف طویل المدت، محرک¬های محیطی به راحتی موجب مختل شدن توجه می¬شود (کروز، 1999).¬


پردازش مفهومی/ جامع:
پردازش مفهومی مشتمل بر درک کردن الگوهای کلی و مفاهیم اساسی برای استفاده در تفکر سطح بالا، خلاقیت و استدلال است. ضبط مفهومی/ جامع مثل قرار دادن اشیاء درون جعبه¬هایی با برچسب¬های بسیار کلی است. پردازش مفهومی/ جامع که مرتبط با نیمکره راست است شامل: حافظه برای موضوع¬های کلی و یا ایده¬ها، استدلال، آگاهی فضایی، اطلاعات عمومی، تفکر استنباطی، تخمین/ برآورد، درک مفهومی، خلاقیت/ نوآوری، درک خواندن، استفاده از زمینه، موسیقی می¬باشد. دانش¬آموزانی که ناتوانی کلی در پردازش مفهومی/ جامع را تجربه می¬کنند اغلب در طول سال¬های اولیه مدرسه عملکرد کاملا خوبی دارند اما مشکلاتی را در درک مطالب خوانده شده، استدلال ریاضی و نوشتن خلاق بعدا تجربه می¬کند (کروز، 1999).
 مشکلات خاص پردازش مفهومی/ جامع ممکن است شامل موارد شود:   
مشکلات خواندن: درک کردن طنز، استنتاج، طعنه زدن و درک عمومی؛ مشکلات ریاضی: تعمیم دهی به موقعیت¬های جدید، مشکلات طبقه ¬بندی؛ مشکلات زبان نوشتاری: نوشتن خلاق، ارتباطات، درک زبان عمومی، مشکلات عمومی: آگاهی کلی/ عمومی، توجه بیش از حد متمرکز بر یک منطقه خاص (کروز، 1999).
سرعت پردازش:
سرعت پردازش یعنی مغز با چه سرعتی قادر به عمل یا عکس العمل در موقعیت¬های مختلف است. وقتی اطلاعات خیلی کند یا خیلی سریع پردازش شوند مشکلاتی رخ می¬دهد. دانش¬آموزان اختلال یادگیری هنگامی که نیاز به پردازش اطلاعات دارند برخی از مشکلات سرعت پردازش اطلاعات را تجربه می¬کنند و ضعیف¬ترین پردازش آن¬ها در کانال ورود و خروج  یا بعد  است اما برای سایر دانش¬آموزان اختلال یادگیری، ضعف عمومی در سرعت پردازش باعث مشکلات در تمامی مناطق می¬شود. سرعت پردازش کم گاهی اوقات با ADHD از نوع بی¬توجهی  همراه می¬شود، درحالی¬که سرعت پردازش زیاد گاهی اوقات همراه با تکانشگری  است که می¬تواند از مشخصه ADHD از نوع بیش¬فعالی باشد (کروز، 1999).
سرعت پردازش شامل: حافظه کوتاه مدت (فشرده زمانی)، حافظه بلند مدت (فشرده زمانی)، سرعت صحبت کردن- کلمه یابی، سرعت نوشتن، سرعت خواندن، توجه، استدلال (فشرده زمانی)، سرعت پاسخ¬ عمومی است. دانش¬آموزانی که ناتوانی کلی در سرعت پردازش دارند با توجه به ناتوانی برای پردازش سریع انواع اطلاعات، اغلب مشکلات یادگیری در تمام زمینه¬های تحصیلی را تجربه می¬کنند (کروز، 1999).
برخی از مشکلات ممکن است شامل موارد زیر شود:
مشکلات خواندن: سرعت خواندن، توانایی متمرکز ماندن به هنگام خواندن؛ مشکلات ریاضی: حل کردن مجموعه¬ای از مسائل؛ مشکلات زبان نوشتاری: سرعت نوشتن، مکانیسم نوشتن، تمیز نوشتن. مشکلات ارتباطات: تاخیر در پاسخ، کندی در بیان اندیشه، مشکلات کلمه یابی. مشکلات عمومی: همیشه یک گام عقب¬تر از دیگران است، مشکل حفظ توجه به تکالیف، مشکل با فشارهای اجتماعی برای انجام سریع¬تر کارها، نیاز به زمان خیلی زیاد در آزمون¬ها، مشکل با محدودیت زمانی تعیین شده (کروز، 1999) .
CPI و پیشرفت تحصیلی: ارتباط بین مدل پردازش CPI و زمینه¬های خاصی از پیشرفت تحصیلی بررسی شده (کروز، 1999) و نتایج حاکی از این است که بین 6 بعد پردازش فوق الذکر و پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضی همبستگی متوسط تا زیاد وجود داشته است.
  این رابطه یکی از بزرگترین نقاط قوت مدل پردازش CPI را نشان می¬دهد و نیز به آسانی می¬تواند بین انواع مختلف اختلال یادگیری به منظور درک علت خاص مشکلات یادگیری و ترویج مداخله مناسب و موثر تمایز قائل شود که این به طور غیر رسمی به عنوان بخشی از فرآیند قبل از ارجاع و یا به طور رسمی همراه با نتایج آزمون پیشرفت فردی  می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد (کروز، 1999).
برخی از نکات برجسته cpi:
می¬تواند به عنوان بخشی از یک ابزار ارزیابی رسمی پردازش و هم به عنوان یک ابزار غربالگری پیش از ارجاع استفاده شود.
می¬تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی سبک یادگیری برای همه دانش¬آموزان و بزرگسالان استفاده شود.
ارزیابی کاملا معنی¬دار از ویژگی¬های اساسی پردازش اطلاعات هم برای اشخاص دارای اختلال یادگیری و هم برای اشخاص بدون اختلال یادگیری  ارائه می¬دهد.
یک روش قابل اعتماد و آسان از نمره¬دهی عینی بر اساس شناخت طولانی مدتی که والدین در مورد یادگیری فرزندان خود یا ویژگی¬های پردازش اطلاعات آنها دارند، ارائه می¬دهد.
در بیش از 15 سال گذشته با داده¬های وسیع و ارزیابی تحلیل عامل به طور کامل آزمایش و تصحیح شده است.
یک ارزیابی کاربردی از پردازش شناختی با مفاهیم برنامه نویسی روشن و مفید برای آموزش دهندگان ارائه می¬دهد.
مدل پردازش cpi بر اساس جدیدترین تحقیقات شناختی وابسته به تحول عصبی و آموزش است (کروز، 1999).

نمره گذاری:
 به منظور بررسی حوزهای پردازش، پرسشنامه¬ها به وسیله والدین، معلمان یا خود دانش¬آموزان تکمیل می-شود. پرسشنامه¬ها دارای 20 سوال مربوط به زمینه و اطلاعات دموگرافیک است و 50 سوال مربوط به پردازش شناختی است. نمره هر سوال بر مبنای یک مقیاس پنج گزینه¬ای از یک تا پنج است که عدد یک نشاندهنده مشکل آشکار و عدد پنج نشاندهنده توانایی آشکار است و عدد سه برای نشان دادن مهارت متوسط یا وقتی است که ارزیاب در مورد پاسخ درست نامطمئن می¬باشد. شیوه نمره گذاری ارائه شده بر اساس مصاحبه با بیش از 1200 دانش¬آموز، مصاحبه با صدها والدین و دانش¬آموز و  مشاهده مستقیم رفتار افراد با اختلال یادگیری تعیین شده است.
پایایی و روایی :
میزان پایایی CPI از طریق همبستگی با روش بازآزمایی 92/0همبستگی حاصل از دونیمه آزمون بین 80/0 تا 91/0گزارش شده است. روایی CPI از طریق همبستگی با شاخص پردازش جهانی  بین 92/0تا 95/0است. روایی پیش¬بین با 12% خطای مثبت پیش¬بینی و 10% خطای منفی پیش¬بینی 78/0گزارش شده است و روایی همزمان از 71/0 تا 84/0است. این اطلاعات موید این است که پرسشنامه مورد نظر  از روایی و پایایی بسیار قوی برخوردار است (کروز، 1999).
پایایی و روایی در پژوهش حاضر: در این تحقیق برای تعیین پایایی آزمون روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد، که ضرائب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد و کل مقیاس به صورت زیر می¬باشد:
ضریب آلفای کرونباخ پردازش شنوایی 76/0، پردازش بینایی 72/0، پردازش متوالی 77/0، پردازش مفهومی 73/0، سرعت پردازش  79/0، توجه 77/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 89/0 و به منظور بررسی روایی مقیاس از روش همبستگی بین پرسش¬های هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی استفاده شد که ضرائب همبستگی بین پرسش¬های هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی از 37/0 تا 77/0 متغیر است و نشان از روایی این مقیاس می¬باشد.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 848 مشاهده

کد فایل:44904

انتشار در:۱۴۰۰/۴/۲

حجم فایل ها:132.5 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط