پرسشنامه تحریف های شناختی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع تحریف های شناختی،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

روش اجرا و نمره گذاری

این پرسشنامه شامل20 سوال 5 گزینهای است که براساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری میشود. این پرسشنامه 10بعد را به شرح زیر میسنجد: که به شیوه زیر تقسیمبندی و نمرهگذاری میشود.

جدول 3-1زیرمقیاسها وسواالت مربوط به آنها در پرسشنامه تحریف شناختی

مقیاس        تعداد سواالت    شماره سواالت
همه یا هیچ        2    1-2
تعمیم مبالغه آمیز        2    3-4
فیلتر ذهنی        2    6-5
بی توجهی به امرمثبت        2    7-8
نتیجه گیری شتابزده        2    9-10
درشت بینی-ریزبینی        2    11-14
استدالل احساسی        2    12-13
باید-بهتر        2    16-15
برچسب زدن        2    18-17
شخصی سازی        2    19-20

به هریک از سوالها بسته به پاسخ داده شده از 1تا5 نمره تعلق میگیرد، که در آن گزینه کامال موافقم نمره1، موافقم نمره2،

نظری ندارم نمره3، مخالفم نمره4، کامال مخالفم نمره5 دارند. و تنها سوال شماره یک به صورت معکوس از 5 تا1 نمرهگذاری

میشود. براساس نمرهگذاری هر فردی که نمره بیشتری را کسب کند از تفکر مناسبتری برخوردار است، و هر کس نمره کمتری

را به خود اختصاص دهد از تحریفهای شناختی بیشتری استفاده کرده است)عبداهلل زاده و ساالر،.)1389

 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 638 مشاهده

کد فایل:44932

انتشار در:۱۴۰۰/۴/۷

حجم فایل ها:22.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط