فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

تست

تست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 1 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طبقه بندی عملیات در بودجه ایران

پاورپوینت طبقه بندی عملیات در بودجه ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودمقاله باموضوع رویکرد داده کاوی برای مرتب سازی و خوشه بندی فعالیت های گردشگری

دانلودمقاله باموضوع رویکرد داده کاوی برای مرتب سازی و خوشه بندی فعالیت های گردشگری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودمقاله باموضوع سهم گردشگری تفکیک شده در تایلند رشد اقتصادی

دانلودمقاله باموضوع سهم گردشگری تفکیک شده در تایلند رشد اقتصادی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازیابی کارا و مؤثر اطلاعات وب با استفاده از دستاوردهای یادگیری ماشین

دانلود پاورپوینت بازیابی کارا و مؤثر اطلاعات وب با استفاده از دستاوردهای یادگیری ماشین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 62 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اشتغال زنان با رویکردی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور

دانلود پاورپوینت اشتغال زنان با رویکردی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت همایش ها و مجلات مهندسی اقتصاد3

دانلود پاورپوینت همایش ها و مجلات مهندسی اقتصاد3 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت همایش ها و مجلات مهندسی اقتصاد2

دانلود پاورپوینت همایش ها و مجلات مهندسی اقتصاد2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت همایش ها و مجلات مهندسی اقتصاد

دانلود پاورپوینت همایش ها و مجلات مهندسی اقتصاد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی و معرفی مجلات و کنفرانس های در حوزه اقتصاد مهندسی

دانلود پاورپوینت آشنایی و معرفی مجلات و کنفرانس های در حوزه اقتصاد مهندسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی و معرفی مجلات و کنفرانس های در حوزه اقتصاد مهندسی

دانلود پاورپوینت آشنایی و معرفی مجلات و کنفرانس های در حوزه اقتصاد مهندسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کنترل مالی

دانلود پاورپوینت کنترل مالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی