فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

پاورپوینت هوشمند سازی تقاطعات و چهارراه های سطح شهر اردبیل

پاورپوینت هوشمند سازی تقاطعات و چهارراه های سطح شهر اردبیل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام سلامت کشور سنگاپور

پاورپوینت نظام سلامت کشور سنگاپور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سلامت در حوادث و بلایا

پاورپوینت سلامت در حوادث و بلایا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر، سکونتگاههای غیررسمی

پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر، سکونتگاههای غیررسمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت  چشم انداز 2020 مالزی

پاورپوینت  چشم انداز 2020 مالزی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت عملیات ارزیابی کار و زمان

پاورپوینت مدیریت عملیات ارزیابی کار و زمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 145 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودمقاله باموضوع مطالعه اپیدمیولوژیک برای ارزیابی تأثیر شیار مجرای درب

دانلودمقاله باموضوع مطالعه اپیدمیولوژیک برای ارزیابی تأثیر شیار مجرای درب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت وظایف و اختیارات شوراها

دانلود پاورپوینت وظایف و اختیارات شوراها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مناطق آزاد تجاری

تحقیق مناطق آزاد تجاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

تحقیق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: doc

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات

تحقیق برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: doc

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی