فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

دانلود تحقیق ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ در فرمت ورد docx

دانلود تحقیق ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ در فرمت ورد docx | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: ورد doc | تعداد صفحات: 21

قیمت : 44,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تجسم تعاملی داده های بزرگ در زمینه حسابداری بررسی عملکرد فعلی و موانع بالقوه برای پذیرش

دانلود مقاله تجسم تعاملی داده های بزرگ در زمینه حسابداری بررسی عملکرد فعلی و موانع بالقوه برای پذیرش | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 29

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تأثیر عوامل خارجی و داخلی بر رویه های حسابداری مدیریت: مطالعه پاکستان

دانلود مقاله تأثیر عوامل خارجی و داخلی بر رویه های حسابداری مدیریت: مطالعه پاکستان | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تحقیق در مورد تأثیر تصمیم گیری جمعیتی دانشجویان بر بهبود محتوای توییت های حساب عمومی

دانلود مقاله تحقیق در مورد تأثیر تصمیم گیری جمعیتی دانشجویان بر بهبود محتوای توییت های حساب عمومی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ISI عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه

دانلود مقاله ISI عملکرد حسابداری: پیشبرد درک پسا انسان گرایانه | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 25

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ISI دانش و استفاده از نرم‌افزار حسابداری

دانلود مقاله ISI دانش و استفاده از نرم‌افزار حسابداری | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل ورد مبانی نظری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌ها

دانلود فایل ورد مبانی نظری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: ورد doc

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ISI نقش مدیریت سرمایه کاری در سودآوری با توجه به ارتباط بین حسابداری و دارایی

دانلود مقاله ISI نقش مدیریت سرمایه کاری در سودآوری با توجه به ارتباط بین حسابداری و دارایی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 11

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیتهای کشاورزی

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیتهای کشاورزی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی1

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی1 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری:علمی با پارادایم های گوناگون

دانلود پاورپوینت حسابداری:علمی با پارادایم های گوناگون | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصول حسابداری 1

دانلود پاورپوینت اصول حسابداری 1 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 418 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی