فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 37

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله توصیف خصوصیات آسفالت بازیافتی (RAP) برای مصرف در جاده سازی قیری

دانلود مقاله توصیف خصوصیات آسفالت بازیافتی (RAP) برای مصرف در جاده سازی قیری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 24

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله یک مدل پیش بینی برای تلفیق شبکه‌های حسگر بیسیم و رایانش ابری

دانلود ترجمه مقاله یک مدل پیش بینی برای تلفیق شبکه‌های حسگر بیسیم و رایانش ابری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله یک برنامه تایید پخش موثر در شبکه های حسگر بیسیم

دانلود ترجمه مقاله یک برنامه تایید پخش موثر در شبکه های حسگر بیسیم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 17

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چند انباره با مسیرهای بین انبارها

دانلود ترجمه مقاله مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چند انباره با مسیرهای بین انبارها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 48

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مدل LISA یک ADL یکپارچه برای پردازشگر داخلی

دانلود ترجمه مقاله مدل LISA یک ADL یکپارچه برای پردازشگر داخلی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 20

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله قابلیت اطمینان گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود ترجمه مقاله قابلیت اطمینان گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 13

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله فشردگی jpeg

دانلود ترجمه مقاله فشردگی jpeg | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 13

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

دانلود ترجمه مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله رد گیری شی ء با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

دانلود ترجمه مقاله رد گیری شی ء با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 33

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله حملات منع سرویس توزیع شده در شبکه‌سازی نرم‌افزار

دانلود ترجمه مقاله حملات منع سرویس توزیع شده در شبکه‌سازی نرم‌افزار | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 33

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله تشخیص چهره در تصاویری که تا حدی مسدود شده اند با استفاده از حسگر فشرده

دانلود ترجمه مقاله تشخیص چهره در تصاویری که تا حدی مسدود شده اند با استفاده از حسگر فشرده | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 29

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی