فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد

پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع تجزیه و تحلیل شبکه های حمایت مالی و دانش متقابل دامنه تبادل

دانلود مقاله با موضوع تجزیه و تحلیل شبکه های حمایت مالی و دانش متقابل دامنه تبادل | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 17

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع اشتیاق خنثی شده: اثرات بی ادبی در محل کار در مورد تازه وارد رفتارهای پیشگیرانه

دانلود مقاله با موضوع اشتیاق خنثی شده: اثرات بی ادبی در محل کار در مورد تازه وارد رفتارهای پیشگیرانه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 22

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع تنوع نشانگرهای التهابی نوع 2 هدایت درمان بیولوژیکی آسم شدید

دانلود مقاله با موضوع تنوع نشانگرهای التهابی نوع 2 هدایت درمان بیولوژیکی آسم شدید | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع شیوع آسم و آلرژی در بین کودکان در امارات متحده عربی: مقطعی مطالعه

دانلود مقاله با موضوع شیوع آسم و آلرژی در بین کودکان در امارات متحده عربی: مقطعی مطالعه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 18

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع پارامترهای ایمونولوژیک به عنوان نشانگرهای زیستی

دانلود مقاله با موضوع پارامترهای ایمونولوژیک به عنوان نشانگرهای زیستی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع راهنمای چینی برای تشخیص و درمان خواب انسدادی دوران کودکی آپنه (2020)

دانلود مقاله با موضوع راهنمای چینی برای تشخیص و درمان خواب انسدادی دوران کودکی آپنه (2020) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 20

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع خود پیوندی Coralyne: یک جداسازی حرارتی سفارشی

دانلود مقاله با موضوع خود پیوندی Coralyne: یک جداسازی حرارتی سفارشی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع واکنش به COVID-19 بحران: چرخش سریع به سمت مدل های کسب و کار دیجیتال

دانلود مقاله با موضوع واکنش به COVID-19 بحران: چرخش سریع به سمت مدل های کسب و کار دیجیتال | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 17

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع ادراکات، دانش و رفتارهای دفاعی در رابطه با COVID-19 در بین کارکنان

دانلود مقاله با موضوع ادراکات، دانش و رفتارهای دفاعی در رابطه با COVID-19 در بین کارکنان | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع سیستم‌های چند تولیدی مبتنی بر کاه گندم که برق را یکپارچه می‌کنند

دانلود مقاله با موضوع سیستم‌های چند تولیدی مبتنی بر کاه گندم که برق را یکپارچه می‌کنند | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع تجربه‌ی PowerNapCenter در بزرگترین شهر برزیل

دانلود مقاله با موضوع تجربه‌ی PowerNapCenter در بزرگترین شهر برزیل | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 2

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی