فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

دانلود مقاله عملکرد سازه ای قاب های بتنی پیش تنیده و پیش ساخته با اتصالات پس تنیده ترکیبی

دانلود مقاله عملکرد سازه ای قاب های بتنی پیش تنیده و پیش ساخته با اتصالات پس تنیده ترکیبی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور

دانلود مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 38

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز

دانلود مقاله شبیه سازی کارایی تجزیه ای ویژه چهارچوب های مهاربندی شده به صورت متحدالمرکز | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 32

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب

دانلود ترجمه مقاله بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 25

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله رضایت از بهبود خدمات

دانلود ترجمه مقاله رضایت از بهبود خدمات | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

دانلود ترجمه مقاله بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 77

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم

دانلود ترجمه مقاله اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 39

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده

دانلود ترجمه مقاله یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 49

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله یک مشخصه آماری تفاضلی مجاورت پیکسل جدید برای تشخیص چهره و عابرپیاده

دانلود ترجمه مقاله یک مشخصه آماری تفاضلی مجاورت پیکسل جدید برای تشخیص چهره و عابرپیاده | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 36

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

دانلود ترجمه مقاله یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک

دانلود ترجمه مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 26

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شیوه الگوریتم ژنتیک – ماشین بردار پشتیبان همراه با بهینه سازی پارامتری

دانلود ترجمه مقاله شیوه الگوریتم ژنتیک – ماشین بردار پشتیبان همراه با بهینه سازی پارامتری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی