فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پاورپوینت آموزش و تربیت

پاورپوینت آموزش و تربیت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزه‌های دینی و بهره‌وری نیروی انسانی

پاورپوینت آموزه‌های دینی و بهره‌وری نیروی انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاب آوری اجتماعی و عملیات روانی

پاورپوینت تاب آوری اجتماعی و عملیات روانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختلالات شبه جسمی

پاورپوینت اختلالات شبه جسمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع اخلاق: فلسفه یا علم؟

دانلود مقاله با موضوع اخلاق: فلسفه یا علم؟ | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع نوآوری خدمات و تأثیر آن: ما در مورد چه می دانیم؟

دانلود مقاله با موضوع نوآوری خدمات و تأثیر آن: ما در مورد چه می دانیم؟ | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع نظارت بر انطباق در فرآیندهای تجاری: کارکردها، نرم افزار و ابزار-پشتیبانی

دانلود مقاله با موضوع نظارت بر انطباق در فرآیندهای تجاری: کارکردها، نرم افزار و ابزار-پشتیبانی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 26

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع یادگیری حرفه ای و چارچوب توسعه برای دانش پژوهان فوق دکتری

دانلود مقاله با موضوع یادگیری حرفه ای و چارچوب توسعه برای دانش پژوهان فوق دکتری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 18

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع اثرات بازار کار منطقه ای مهاجرت برای افراد کم مهارت کارگران

دانلود مقاله با موضوع اثرات بازار کار منطقه ای مهاجرت برای افراد کم مهارت کارگران | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع قدردانی مصرف کننده برچسب زیست محیطی بدون کوسه برای پلاژیک های کوچک

دانلود مقاله با موضوع قدردانی مصرف کننده برچسب زیست محیطی بدون کوسه برای پلاژیک های کوچک | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 17

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع فرصت های یادگیری مادام العمر از طریق MOOC ها در هند

دانلود مقاله با موضوع فرصت های یادگیری مادام العمر از طریق MOOC ها در هند | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مطالعه تطبیقی دانش و استفاده از دیجیتال بلوم طبقه بندی توسط معلمان

دانلود مقاله با موضوع مطالعه تطبیقی دانش و استفاده از دیجیتال بلوم طبقه بندی توسط معلمان | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 16

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی