فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت راهکارهای تحول ساختاری در سازمان

پاورپوینت راهکارهای تحول ساختاری در سازمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فوبیا از فضای بسته

پاورپوینت فوبیا از فضای بسته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان

پاورپوینت اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع جایگزین های آزمایش بر روی حیوانات

دانلود مقاله با موضوع جایگزین های آزمایش بر روی حیوانات | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع ملاحظات اخلاقی برای طراحی اثربخشی واکسن مادری GBS آزمایشات

دانلود مقاله با موضوع ملاحظات اخلاقی برای طراحی اثربخشی واکسن مادری GBS آزمایشات | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع جهان های در حال ساخت: طراحی، مدیریت و شکل آنها فرهنگ سازمانی

دانلود مقاله با موضوع جهان های در حال ساخت: طراحی، مدیریت و شکل آنها فرهنگ سازمانی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 17

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع عدم تعادل inresting state اتصال عملکردی است مرتبط با خوردن رفتارها

دانلود مقاله با موضوع عدم تعادل inresting state اتصال عملکردی است مرتبط با خوردن رفتارها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 42

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع استخراج ساختار یافته روش شناسایی کلید مستقیم عوامل خطر

دانلود مقاله با موضوع استخراج ساختار یافته روش شناسایی کلید مستقیم عوامل خطر | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع کارسینوم سلولهای کبد نتایج جراحی جهان در حال توسعه

دانلود مقاله با موضوع کارسینوم سلولهای کبد نتایج جراحی جهان در حال توسعه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 19

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع شیوع دستگاه گوارش کرم ها و مدیریت تمرین fordogsinthe منطقه بزرگتر غنا

دانلود مقاله با موضوع شیوع دستگاه گوارش کرم ها و مدیریت تمرین fordogsinthe منطقه بزرگتر غنا | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 11

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع استودیو Maruca vitrata هجوم لوبیا حیاط

دانلود مقاله با موضوع استودیو Maruca vitrata هجوم لوبیا حیاط | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی