فایل های دسته بندی بیوتکنولوژی - صفحه 1

پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

پاورپوینت استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمایشگاه خواص سیالات مخزن

پاورپوینت آزمایشگاه خواص سیالات مخزن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت واحد تقطیر مایعات گازی

پاورپوینت واحد تقطیر مایعات گازی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هایپوناترمی

پاورپوینت هایپوناترمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت میکروسکوپ (Microscope)

پاورپوینت میکروسکوپ (Microscope) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کوجیک اسید

پاورپوینت کوجیک اسید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکه

پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت کاربری تجهیزات پزشکی،الکترونیکی و مخابراتی در رسانه ها و سایت های خبری

پاورپوینت بهداشت کاربری تجهیزات پزشکی،الکترونیکی و مخابراتی در رسانه ها و سایت های خبری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مواد منفجره

پاورپوینت مواد منفجره | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل دستگاهی اریفیس متر

پاورپوینت کنترل دستگاهی اریفیس متر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی