فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

پاورپوینت عامل های منطقی- منطق گزاره‌ای

پاورپوینت عامل های منطقی- منطق گزاره‌ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع آمریکایی ها تحرک طبقات اجتماعی را بیش از حد ارزیابی می کنند

دانلود مقاله با موضوع آمریکایی ها تحرک طبقات اجتماعی را بیش از حد ارزیابی می کنند | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 11

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع عملکرد بازتابی همراه با علائم بالینی و طولانی مدت است

دانلود مقاله با موضوع عملکرد بازتابی همراه با علائم بالینی و طولانی مدت است | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 13

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع آنتروپی برای فضای پیکربندی به شدت منقبض شده است

دانلود مقاله با موضوع آنتروپی برای فضای پیکربندی به شدت منقبض شده است | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع نتیجه شانزدهمین کنفرانس جوانی روسیه درباره فیزیک نیمه هادی و نانوساختار

دانلود مقاله با موضوع نتیجه شانزدهمین کنفرانس جوانی روسیه درباره فیزیک نیمه هادی و نانوساختار | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع از طریق تنگه های دقیق به ارتفاعات بعدی مدل استاندارد

دانلود مقاله با موضوع از طریق تنگه های دقیق به ارتفاعات بعدی مدل استاندارد | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات: وضعیت تجربی

دانلود مقاله با موضوع نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات: وضعیت تجربی | قابلیت ویرایش: نامشخص | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مجموعه ابزار تحلیل گرنوبل (GreAT) - یک تجزیه و تحلیل آماری چارچوب

دانلود مقاله با موضوع مجموعه ابزار تحلیل گرنوبل (GreAT) - یک تجزیه و تحلیل آماری چارچوب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع ELASR - یک حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST

دانلود مقاله با موضوع ELASR - یک حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع آشکارساز سوسوزن چندلایه برای پایش فیزیک هسته ای هوای فضایی

دانلود مقاله با موضوع آشکارساز سوسوزن چندلایه برای پایش فیزیک هسته ای هوای فضایی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع روش اپتوآکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک ویژگی های مواد متراکم

دانلود مقاله با موضوع روش اپتوآکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک ویژگی های مواد متراکم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع بررسی کوچک تجسم چگالی الکترون

دانلود مقاله با موضوع بررسی کوچک تجسم چگالی الکترون | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی