فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

پاورپوینت انرژی هسته ای 14 اسلاید

پاورپوینت انرژی هسته ای 14 اسلاید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 14 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله قضیه با کمک یادگیری با میلیون ها اثبات از لیما

دانلود مقاله قضیه با کمک یادگیری با میلیون ها اثبات از لیما | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 20

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آنتروپی به شدت قراردادن فضای پیکربندی

دانلود مقاله آنتروپی به شدت قراردادن فضای پیکربندی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله از طریق تنگه های دقیق به ارتفاع مدل استاندارد بعدی

دانلود مقاله از طریق تنگه های دقیق به ارتفاع مدل استاندارد بعدی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات

دانلود مقاله نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله جعبه ابزار تجزیه و تحلیل گرنوبل (GreAT) - تجزیه و تحلیل آماری چارچوب

دانلود مقاله جعبه ابزار تجزیه و تحلیل گرنوبل (GreAT) - تجزیه و تحلیل آماری چارچوب | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 2

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 2

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله روش نوری آکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک

دانلود مقاله روش نوری آکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مرکز رادیوگرافی نوترونی سرد (CNRF)

دانلود مقاله مرکز رادیوگرافی نوترونی سرد (CNRF) | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اثرات دافعه بینابینی ضعیف و انتقال مورب منفی بر ابررسانایی و ضد مغناطیس در مدل هابارد

دانلود مقاله اثرات دافعه بینابینی ضعیف و انتقال مورب منفی بر ابررسانایی و ضد مغناطیس در مدل هابارد | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آموزش کارشناسی با سیکلوترون 12 اینچی روتگرز

دانلود مقاله آموزش کارشناسی با سیکلوترون 12 اینچی روتگرز | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی