فایل های دسته بندی پرستاری - صفحه 1

دانلود مقاله با موضوع سنتز، داکینگ و ارزیابی بیولوژیکی تیادیازول و مشتقات اگزادیازول

دانلود مقاله با موضوع سنتز، داکینگ و ارزیابی بیولوژیکی تیادیازول و مشتقات اگزادیازول | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع خواص فوتوفیزیکی مولکول های الکترولومینسانس بر اساس تیوفن

دانلود مقاله با موضوع خواص فوتوفیزیکی مولکول های الکترولومینسانس بر اساس تیوفن | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع دارای پایه های تروگر 4-آمینو-1،8-نفتالیمید فلورسنت بخش های کونژوگه

دانلود مقاله با موضوع دارای پایه های تروگر 4-آمینو-1،8-نفتالیمید فلورسنت بخش های کونژوگه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع چگونگی ساختار سرمایه بانک تغییر تصمیم گیری در رکود

دانلود مقاله با موضوع چگونگی ساختار سرمایه بانک تغییر تصمیم گیری در رکود | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 15

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودمقاله باموضوع ویروس اپشتین بار - منفی تکثیر لنفوپلاسمیتیک محدود به آلوگرافت کلیه

دانلودمقاله باموضوع ویروس اپشتین بار - منفی تکثیر لنفوپلاسمیتیک محدود به آلوگرافت کلیه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودمقاله باموضوع داراتوموماب در بیماران مبتلا به بورتزومیب گلومرولونفریت پرولیفراتیو

دانلودمقاله باموضوع داراتوموماب در بیماران مبتلا به بورتزومیب گلومرولونفریت پرولیفراتیو | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع استفاده از پرامیپکسول برای درمان اختلال برانگیختگی دستگاه تناسلی

دانلود مقاله با موضوع استفاده از پرامیپکسول برای درمان اختلال برانگیختگی دستگاه تناسلی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع بررسی مدیریت پسماندهای زیست پزشکی بیمارستان ها

دانلود مقاله با موضوع بررسی مدیریت پسماندهای زیست پزشکی بیمارستان ها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع یک مدل بهینه سازی فازی برای تولید گاز متان از شهرداری مواد زائد جامد

دانلود مقاله با موضوع یک مدل بهینه سازی فازی برای تولید گاز متان از شهرداری مواد زائد جامد | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: 16 | تعداد صفحات: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نگاهی به تئوری های معاصر در مدیریت با تاکید بر کاربرد تئوری آشوب در پرستاری

دانلود پاورپوینت نگاهی به تئوری های معاصر در مدیریت با تاکید بر کاربرد تئوری آشوب در پرستاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم پایه پرستاری

دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم پایه پرستاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 97 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت واکسیناسیون

دانلود پاورپوینت واکسیناسیون | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی