فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت داروهای روانگرا در بارداری

پاورپوینت داروهای روانگرا در بارداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انکوباتور نوزاد

پاورپوینت انکوباتور نوزاد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش بخیه

پاورپوینت آموزش بخیه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری

پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوختگی ها

پاورپوینت سوختگی ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب یا تم پاورپوینت آماده پرستاری و پزشکی

قالب یا تم پاورپوینت آماده پرستاری و پزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 62 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب یا تم پاورپوینت آماده سلول

قالب یا تم پاورپوینت آماده سلول | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 62 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع تعریف آستانه شنوایی فرکانس خاص برای پزشکی قانونی اهداف

دانلود مقاله با موضوع تعریف آستانه شنوایی فرکانس خاص برای پزشکی قانونی اهداف | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مدیریت تغذیه و متابولیک بیماران مراقبت های ویژه COVID-19

دانلود مقاله با موضوع مدیریت تغذیه و متابولیک بیماران مراقبت های ویژه COVID-19 | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مکانیسم برهمکنش و حذف روی با لیگنوسلولزی جاذب ها

دانلود مقاله با موضوع مکانیسم برهمکنش و حذف روی با لیگنوسلولزی جاذب ها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مدیریت هیپوکسمی در عفونت SARS-CoV-2

دانلود مقاله با موضوع مدیریت هیپوکسمی در عفونت SARS-CoV-2 | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع ایجاد نیروهای ایده آل استخدام فارغ التحصیل، حرفه ای جامعه پذیری و ذهنیت

دانلود مقاله با موضوع ایجاد نیروهای ایده آل استخدام فارغ التحصیل، حرفه ای جامعه پذیری و ذهنیت | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 23

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی