فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

سوالات آزمون های استخدامی

سوالات عمومی آزمون های استخدامی

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه میزان بی ثباتی در ازدواج (احتمال طلاق)

پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج یک ابزار 14 سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصا مستعد طلاق بودن تدوین شده است.....

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل