فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: word

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)

پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارت زندگی شامل 144 سوالی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل 144 سوالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: word

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/12 آیتمی

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده/12 آیتمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: word

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: word

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS)

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ورد سوالات درس شیمی 1

دانلود ورد سوالات درس شیمی 1 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ورد دروس دوم تجربی

دانلود ورد دروس دوم تجربی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 1

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ورد تاریخ دوم راهنمایی

دانلود ورد تاریخ دوم راهنمایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: word | فرمت فایل: 2

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: word

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ابرازگری هیجانی(EEQ)

پرسشنامه ابرازگری هیجانی(EEQ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000؛ به نقل از سدیدی، 1392).

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000؛ به نقل از سدیدی، 1392). | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: word

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی