فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

دانلود مقاله با موضوع خطا به "خوشه بندی الگوهای بار تجاری و صنعتی

دانلود مقاله با موضوع خطا به "خوشه بندی الگوهای بار تجاری و صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 1

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش2

دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی یک

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی یک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 303 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حفاظت صنعتی

دانلود پاورپوینت حفاظت صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 277 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت توسعه خوشه صنعتی

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت توسعه خوشه صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع ایمنی صنعتی (Industrial Safety)

دانلود پاورپوینت با موضوع ایمنی صنعتی (Industrial Safety) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مخابرات

دانلود مقاله با موضوع مخابرات | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 21

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع ماشین سنگ زنی

دانلود مقاله با موضوع ماشین سنگ زنی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 54

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع لوله های فلزی پلیمری

دانلود مقاله با موضوع لوله های فلزی پلیمری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 8

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع گزارش کار تراشکاری

دانلود مقاله با موضوع گزارش کار تراشکاری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 10

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی