فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 1

دانلود پاورپوینت معرفی شرکتهای IShM و آریان نو آفرینان

دانلود پاورپوینت معرفی شرکتهای IShM و آریان نو آفرینان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسم ها درانواع تصفیه های صنعتی

بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسم ها درانواع تصفیه های صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: word | فرمت فایل: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها

پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار

پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 43 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول تهویه مکانیکی

پاورپوینت اصول تهویه مکانیکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کسب‌ و ‌کار هوشمند

پاورپوینت کسب‌ و ‌کار هوشمند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی و بررسی کسب و کار هوشمند

پاورپوینت ارزیابی و بررسی کسب و کار هوشمند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حمام سنتی ایران

پاورپوینت حمام سنتی ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تکنولوژی های پیشرفته در صنعت خودرو

پاورپوینت تکنولوژی های پیشرفته در صنعت خودرو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پارپوینت برشکاری با لیزر

پارپوینت برشکاری با لیزر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 58 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش نرم افزارMatlab

پاورپوینت آموزش نرم افزارMatlab | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 132 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی