فایل های دسته بندی مهندسی مکانیک - صفحه 1

Boiler Safety Checklist Preventative Maintenance

Boiler Safety Checklist Preventative Maintenance | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 185 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقشه Solidwork برای Rotary Drum Dryer

نقشه Solidwork برای Rotary Drum Dryer | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 200 | فرمت فایل: CAD, SLD , PDF , xls

قیمت : 199,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش روند کار در بخش مکانیک

آموزش روند کار در بخش مکانیک | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 200 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع تانکرهای حمل مواد

انواع تانکرهای حمل مواد | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تجهیزات و روش های اندازه گیری دما

بررسی تجهیزات و روش های اندازه گیری دما | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهره برداری و کنترل کورها

بهره برداری و کنترل کورها | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 120 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

💢مجموعه فرمول هاى مکانیک سیالات💢

💢مجموعه فرمول هاى مکانیک سیالات💢 | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و روش محاسبه Lifting lugs& Rigging

آموزش و روش محاسبه Lifting lugs& Rigging | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

💢سرى و موازى بستن پمپ ها💢

💢سرى و موازى بستن پمپ ها💢 | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

💢اشنائى با شیرهاى کنترلى💢

💢اشنائى با شیرهاى کنترلى💢 | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل - واحد اسمز معکوس- RO

جزوه کامل - واحد اسمز معکوس- RO | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 88,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Practical Thermal Design of Shell & Tube Heat exchanger(R.Mukherjee)

Practical Thermal Design of Shell & Tube Heat exchanger(R.Mukherjee) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 243 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی