فایل های دسته بندی مهندسی کشاورزی - صفحه 1

ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج

ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: word

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مقاله F.F.S مدرسه در مزرعه کشاورزی - Farmer Field school

تحقیق مقاله F.F.S مدرسه در مزرعه کشاورزی - Farmer Field school | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گیاهان زینتی

دانلود پاورپوینت گیاهان زینتی | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گوجه فرنگی

پاورپوینت گوجه فرنگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گلها و گیاهان دارویی

دانلود پاورپوینت گلها و گیاهان دارویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گل گندم خاردار

پاورپوینت گل گندم خاردار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی

پاورپوینت گزارش افزایش تولید محصولات زراعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ

دانلود پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت پنبه

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت پنبه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارخانه آبمیوه آی سو ارومیه

دانلود پاورپوینت کارخانه آبمیوه آی سو ارومیه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 77 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

پاورپوینت کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پسته

پاورپوینت پسته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی