فایل های دسته بندی فناوری اطلاعات - صفحه 1

دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر

دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نام درس: مهندسی نرم‌افزار 2

دانلود پاورپوینت نام درس: مهندسی نرم‌افزار 2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 300 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فنآوری و آینده

دانلود پاورپوینت فنآوری و آینده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصول هک و امنیت

دانلود پاورپوینت اصول هک و امنیت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه فنآوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه فنآوری اطلاعات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی ویژگیهای نرم افزار

دانلود پاورپوینت بررسی ویژگیهای نرم افزار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 69 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2

دانلود پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 300 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت حافظه مجازی

دانلود پاورپوینت حافظه مجازی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 115 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی