لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت راهکارهای تحول ساختاری در سازمان

پاورپوینت راهکارهای تحول ساختاری در سازمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

پاورپوینت پرخاشگری در کودکان و نوجوانان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی در آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی در آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فوبیا از فضای بسته

پاورپوینت فوبیا از فضای بسته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان

پاورپوینت اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی

پاورپوینت مبانی آمادگی جسمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احساس کنترل و نقش آن در بیماری

پاورپوینت احساس کنترل و نقش آن در بیماری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی طراحی مخازن ذخیره به همراه ترجمه نکات کلیدی از استاندارد و Hand Book & STD

جزوه آموزشی طراحی مخازن ذخیره به همراه ترجمه نکات کلیدی از استاندارد و Hand Book & STD | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 100 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنماهای آموزشی بازرسی فنی

راهنماهای آموزشی بازرسی فنی | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 150 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Erection Procedure of Internal Floating Roof(Dome)

Erection Procedure of Internal Floating Roof(Dome) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Erection Procedure of Fixed Roof-Cone & Dome

Erection Procedure of Fixed Roof-Cone & Dome | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Erection Procedure for Floating roof tank

Erection Procedure for Floating roof tank | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 100 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی